Doorware, cylinders, doorhandles, viewers/Dveře, vložky, kliky ke dveřím, kukátka

DOMINO SP.J. is located in south-west Poland near Wroclaw city. Domino was found in 1982. Our products have the conformity certificate according to the European Norm PN EN 1906. The company's assortment includes wide range of door handles, door viewers, hinges, locks, cylinders, door stoppers etc. Available sort, shape and coatings variety - that is what differs our company from the others.
----------------------------------------
DOMINO SP.J. se nachází v jihozápadním Polsku v blízkosti města Wroclaw. Naše výrobky mají osvědčení o shodě v souladu s evropskou normou PN EN 1906. Sortiment společnosti zahrnuje širokou škálu klik, dveřní kukátek, kování, vložek, dveřní zátky, atd. Nabízíme různý sortiment, druhy, tvary, design, úpravy - to je to, co odlišuje naši společnost od ostatních.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Door and furniture ware distributor/distribuce dveří a nábytkového zboží

Co nabízíme

The company's assortment includes wide range of door handles, door viewers, hinges, locks, cylinders, door stoppers etc.; these are products of famous world-wide companies. Available sort, shape and coatings variety - that is what differs our company from the others. Our clients can choose between accessories made of brass, aluminium, stainless steel or zinc alloy.
-------------------------------------
Sortiment společnosti zahrnuje širokou škálu klik, dveřních kukátek, kování, vložek, dveřní zátky apod., jedná se o produkty známých světových firem. Dostupné druhy, tvary a nátěry, široká paleta - to je to, co odlišuje naši společnost od ostatních. Naši klienti si mohou vybrat mezi z doplňků z mosazi, hliníku, nerezové oceli nebo slitiny zinku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

During cooperation with our clients our main priority is to ensure the highest product quality and service level. Our additional purpose is to fulfill the requirements and reach our market and customer's needs. We are looking for new clients interested in furniture and door handles supplies.
-------------------------------------------
Při spolupráci s našimi klienty je naší hlavní prioritou zajistit co nejvyšší kvalitu produktů a úroveň služeb. Našim dalším cílem je splnit požadavky a potřeby zákazníka. Těšíme se na nové zájemce o dodávky nábytku a kliky dveří.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

furniture handle, door handle, knob, door viewer, cylinder, hinges, locks, door stopper
Nábytkové rukojeti, kliky dveří, koule, kukátko,

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Germany
  • Slovakia

Zástupce

Pan Piotr SWISZCZ

Sales Manager
Zpět na seznam