Mobile solutions for corporate IS in manufacturing, trade and logistics/ Mobilní řešení pro podnikové IS v oblasti výroby, obchodu a logistiky

We deliver mobile solutions for enterprise information systems, which allows to seamlessly integrate workers "on the ground" in the enterprise information system, provide them with access to the data and the ability to update.
Prepare accurate design concept, select the appropriate equipment and software deliver exactly according to your requirements. We also provide training, installation, solutions and subsequent technical support and service.
-------------------------------------
Firma POINT. X spol. s r.o. je zkušeným dodavatelem mobilních řešení pro podnikové informační systémy, která umožní jednoduše integrovat pracovníky "v terénu" do informačního systému podniku, dát jim k dispozici přístup k potřebným údajům a možnost jejich aktualizace. Připravíme přesný návrh koncepce, vybereme vhodná zařízení a dodáme software přesně dle vašich požadavků. Zajistíme také školení, instalaci řešení, následnou technickou podporu a servis.
Působíme po celém území ČR a SR.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Mobile solutions for enterprise IS/ Mobilní řešení pro podnikové informační systémy

Co nabízíme

Products Psion and Motorola, the world's leading manufacturers of rugged mobile devices for businesses. Psion devices are consistently modular and are able to adapt to changing customer processes.
High quality, durable and guaranteed service.
Basic areas of the proposed solution are: logistics, manufacturing, field work, mobile sales, e-identification, state administration.
-------------------------------------
Jádro nabídky hardware tvoří výrobky firmy Psion a Motorola, předních světových výrobců odolných mobilních zařízení pro podniky. Zařízení Psion jsou důsledně modulární a jsou schopna se přizpůsobit měnícím se procesům zákazníka. Vysoká kvalita, odolnost a zajištěný servis u obou výrobců jsou samozřejmostí. Tento hardware je doplněn rozsáhlou nabídkou softwarových produktů, vyvinutých vlastním vývojovým týmem, přímo pro uvedené výrobky a upraveným přímo na základě potřeb zákazníka. Základní oblasti nabízeného řešení jsou : logistika, výroba, práce v terénu, mobilní prodej, E-identifikace, státní správa.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Customers in the areas: Logistics, Manufacturing, Field Work, Mobile Sales, E-identification, Government
-------------------------------------
Hledáme zákazníky z uvedených oblastí: logistika, výroba, práce v terénu, mobilní prodej, E-identifikace, státní správa

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Psion, Motorola, mobile, barcode, RFID, terminals
mobilní, čárový kód, RFID, terminály, Psion, Motorola,

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Ing. Jan Rázga

Sales Director/ Obchodní ředitel
Zpět na seznam