Thermo and sound insulation materials and articles / Tepelně a zvukově izolační materiály a předměty

The “Basalt fibre”/“Basaltovoe volokno” Company was founded in 2004 as part of the Industrial and production concern «Real». Since 2004 the company produces thousand tons of heat- insulating, fireproof and other materials on the basis of a non-polluting superthin basalt fibre. At the same time since 2009 the company has established industrial production of continuous basalt fibres (roving) with special characteristics for reinforcing of composit constructional materials. The company is located in the Russian Federation (Udmurt Republic, Votkinsk city).
-------------------------------------
Společnost byla založena v roce 2004 jako součást průmyslového koncernu Real. Od roku 2004 společnost vyrobila tisíce tun tepelně izolačních, protipožárních i jiných materiálů z čedičových vláken superthin. V roce 2009 společnost rozjela průmyslovou výrobu čedičových vláken se speciálními vlastnostmi pro zpevňování konstrukčních materiálů. Společnost se nachází v Ruské federaci (Votkinsk).

Počet zaměstnanců
  • 50-249

basalt fiber and articles thereof / Čedičová vlákna a výrobky z nich

Co nabízíme

We are glad to offer you basalt fiber is environmentally clean material with high rate of thermo insulation and wide range of operating temperature. Additional advantages are biostability, and chemical resistance to oils, alkalis, and aids. This material can be used in automotive industry, and also in industrial construction.
-------------------------------------
Jsme rádi, že Vám můžeme nabídnout čedičová vlákna, ekologicky čistý materiál s vysokou mírou tepelné izolace a s širokým rozsahem provozních teplot. Dalšími výhodami jsou biostabilita a chemická odolnost vůči olejům. Tento materiál může být využit v automobilovém průmyslu a také ve stavebnictví.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We look for customers - producers of cars, building contractors
-------------------------------------
Hledáme zákazníky - výrobce aut, stavební firmy

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

basalt fiber, automative industry
čedičová vlákna, automobilový průmysl

Zástupce

Pan Boris Lutchenko

Deputy head / Zástupce ředitele
Zpět na seznam