Services in order to promote regional socio-economic development and employment / Služby podporující socio-ekonomický rozvoj v regionu

Agency of the Slovak Chamber of Commerce and Industry is non-profit organization that was founded for the purpose of providing beneficial services in order to promote regional socio-economic development and employment through the implementation of projects funded by the EU and other institutions.

-------------------------------------

Agentura Slovenská obchodní a průmyslová komora je neziskovou organizací, která byla založena za účelem poskytování prospěšných služeb k podporování regionálního socio-ekonomického rozvoje a zaměstnanosti s implementací projektů financovaných EU a dalších institucí.

Number of employees
  • 1-9

Services, implementation of projects funded by the EU / Služby, koordinace projektů financovanými EU

What we offer

Agency of the Slovak Chamber of Commerce provides research, development, technical, education and information services. The Agency provides also services in order to promote regional socio-economic development and employment through the implementation of projects funded by the EU and other institutions.

-------------------------------------

Slovenská obchodní a průmyslová komora poskytuje technické, školicí a informační služby. Komora také podporuje regionálního socio-ekonomického rozvoj a zaměstnanost projekty financovanými EU nebo dalšími institucemi.

What we are looking for

Information about export opportinities.
-------------------------------------
Informace o odbytových příležitostech.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Keywords

projects funded by the EU, trade, regional development
projekt financované EU, obchod, regionální rozvoj

Collaboration sought

  • Subcontracting
  • Research co-operation
  • Services

Responsible

Ms Lubica Žovincová

back to list