Consulting in the field of occupational safety/Poradenství v oblasti bezpečnosti práce

We provide security services, fire protection and ecology, namely:
- Activity in the field of security service, fire protection and ecology - the performance of the competent person
- Consultancy - creating and updating documentation, re-certification audits in accordance with OHSAS 18001
- Training, inspection, lecturing and publishing
- Firms entering the Czech market, we provide complete service in the field of security service, fire protection , ecology
-----------------------------------
Poskytujeme služby v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany a ekologie, a to :
- činnost v oblasti BOZP, PO, ekologie - výkon odborně způsobilé osoby
- poradenskou činnost - tvorba a aktualizace dokumentace, re-certifikační audity dle OHSAS 18001
- školící, revizní, lektorská a publikační činnost
- firmám vstupujícím na český trh zajišťujeme kompletní servis v oblasti BOZP, PO, ekologie

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Occupational safety, fire protection, ecology/BEZPEČNOST PRÁCE,POŽÁRNÍ OCHRANA,EKOLOGIE

Co nabízíme

Consulting in the field of occupational safety, fire protection and ecology. We offer a complete service in all security activities, fire protection and ecology persons professionally qualified in the prevention of risks to health and safety at work and fire protection, the handling of hazardous chemicals, manager OHSAS 18001 for both Czech and foreign companies operating or entering the Czech market. The advantage of our offers are more than the ten years experience in the market, professionalism, expertise - publications and reviews, communication in two languages ​​- English and German, flexibility
---------------------------------------
Poradenství v oblasti BOZP, PO a ekologie. Nabízíme kompletní servis v zabezpečení všech činností v oblasti BOZP, PO a ekologie osobami odborně způsobilými v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, manager OHSAS 18001 jak pro české, tak zahraniční firmy působící či vstupující na český trh. Máme zkušenosti podložené více než-li desetiletým působením na trhu,vysoká profesionalita, odborné znalosti - publikační a lektorská činnost, komunikace v němčině a angličtině, flexibilita

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers primarily in the area of small and medium-sized firms, industries does not matter who demand professional services in the field of occupational safety, fire protection and ecology and the environment and emphasize quality work.
--------------------------------------
Hledáme především zákazníky z oblasti malých a středních firem, odvětví nehraje roli, kteří poptávají odborné služby v oblasti BOZP, PO a životního prostředí a kladou důraz na kvalitně odvedenou práci.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Occupational health and safety, environment
Bezpečnost práce,požární ochrana,životní prostředí

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Ing Petr Dostál

CEO/jednatel firmy
Zpět na seznam