Basic and applicative research / Základní a aplikační výzkum

The Jozef Stefan Institute is covering a broad spectrum of basic and applied research. The staff of more than 930 specializes in natural sciences, life sciences and engineering. The subjects concern production and control technologies, communication and computer technologies, knowledge technologies, biotechnologies, new materials, environmental technologies, nanotechnologies, and nuclear engineering.
-------------------------------------
Jozef Stefan Institute pokrývá široké spektrum základního a aplikovaného výzkumu. Více než 930 pracovníků se specializuje v oblasti přírodních věd, věd o životě a inženýrství. Předměty se týkají výrobní a kontrolní technologie, komunikační a počítačové technologie, znalosti technologie, biotechnologie, nové materiály, environmentální technologie, nanotechnologie, a jaderného inženýrství.

Number of employees
  • more than 250

Will be inserted later

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Yes

Collaboration sought

  • License agreement

Responsible

back to list