Development and manufacture of hydraulic power chucks (automated jaw setting)/Vývoj a výroba hydraulických sklíčidel (automatické nastavení čelist)

Main activity is developing and manufacture of feinmechanic machinery products. Taf-series of hydraulic power-chucks developed and manufactures by us provide benefits as the fastest programmable jaw setting in the market. The solution is patented. We also manufacture threaded products up to 3 meter length.
-------------------------------------------
Hlavní činností je vývoj a výroba produktů: především FEINMECHANIC stroje a TAF - řada hydraulických sklíčidel POWER vyvinutých a vyráběných naší společností. Poskytujeme výhody jako nejrychlejší PROGRAMMABLE JAW nastavení na trhu. Vše je patentováno. Vyrábíme také tématické výrobky max. 3 m délky.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

Power chuck with automated quick jaw adjustment / Sklíčidlo s automatickým quick jaw nastavením

Co nabízíme

1. Our know-how is to develop, design and manufacture special power chucks and workholding solutions. 2. Offered product: TAF-... series "Hydraulic power chuck with CNC programmable quick jaw setting". 3. Main advantages: - faster jaw adjustment - jaws adjusted simultenously; - automated jaw setting (without hands); - shorten setting time; - save money
------------------------------------
1. Naším know-how je vyvíjet, navrhovat a vyrábět speciální napájecí sklíčidla a řešení pro upínání obrobků. 2. Nabízený produkt: TAF- (řada) "Hydraulické sklíčidlo s CNC programovatelné, rychlé nastavení čelistí". 3. Hlavní výhody: - rychlejší nastaven čelisti - čelisti lze upravit souběžně - automatické nastavení čelist (bez rukou), - lze zkrátit dobu tuhnutí, - úspora peněz.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for:
- lathe manufacturers that can put the TAF-... chucks into machine option, - power chuck manufacturers to cooperate (sell licenc and know-how), - repair and refurbishing firms to replace traditional chucks with this higher developed one, - sales companies to distribute TAF-... chucks, - lathe users to increase automatization level of their CNC lathes with replacement of chuck
-------------------------------------
Hledáme: - výrobce soustruhů, kteří mohou využívat TAF-... sklíčidla, - spolupráci s výrobci sklíčidel (prodej licence a know-how), - opravárenské a renovační firmy, které mohou nahradit tradiční sklíčidla novějším a modernějším, - prodejce pro distribuci TAF-... sklíčidel, - uživatelé soustruhu pro zvýšení úrovně automatizace svých CNC soustruhů pomocí výměny sklíčidla

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

power-chuck
specialny hydraulucky soustruh

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace
 • Licence

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Italy
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain

Zástupce

Pan JOZSEF GAÁL

CEO/jednatel
Zpět na seznam