Foreign Trade Departement-Economic Chamber / Hospodářská komora

Our host organisation (Economic Chamber of Commerce) is member in the Enterprise Europe Network.
This Network - established by the EU commission - support SME's concerning internationalization and technology transfer.
------------------------------------------------------------------------------------------
Naše hostitelská organizace (hospodářská komora) je členem sítě Enterprise Europe Network. Tato síť - založená Evropskou komisí - podporuje MSP, co se týká internacionalizace a transferu technologií.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Business support / Podpora podnikání

Co nabízíme

We support Austrian SME's concerning their activities cross-border (legal advice, new business partner...)

We also give general information to companies from all other EU member states which are interested doing business in Austria.
---------------------------------------------------------------------------
Podporujeme rakouské MSP, co se týká jejich přeshraničních aktivit (právní poradenství, noví obchodní partneři...)

Poskytujeme rovněž obecné informace firmám ze všech dalších zemí EU, které mají zájem o podnikání v Rakousku.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Interesting business partners for our clients.
---------------------------------------------------------------------------------
Zajímavé obchodní partnery pro naše klienty

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan MLS Leonhard Zauner

Expert
Zpět na seznam