ASCR supports the participation of the Czech Republic in the European Research Area/Podpora ČR v oblasti evropského výzkumu

Disseminating information and raising awareness regarding innovation-related policies; engaging in dissemination and exploitation of research results; brokerage services for technology and knowledge transfer; facilitating linkage to other innovation services including intellectual property related services.

Research: Services encouraging the participation of SMEs in the Community Framework Programme for RTD (FP7); helping SMEs to identify their RTD needs and find relevant partners.
-------------------------------------
Šíření informací a zvyšování povědomí o politikách souvisejících s inovacemi; účast na šíření a využívání výsledků výzkumu, služby pro transfer technologií a znalostí, usnadnění propojení s jinými inovačními službami, včetně služeb souvisejících s duševním vlastnictvím.

Výzkum: Služby podporující účast MSP na rámcovém programu Společenství pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP), pomoc MSP s identifikací jejich potřeb ve vědeckotechnické oblasti a nalezením příslušných partnerů.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Consultation in the field of innovation and business support / Konzultace v oblasti inovací a podpory podnikání

Co nabízíme

* Innovation: Disseminating information and raising awareness regarding innovation-related policie; engaging in the dissemination and exploitation of research results; providing brokerage services for technology and knowledge transfer and for partnership building between all kinds of innovation actors; facilitating linkage to other innovation services including intellectual property related services.
* Research: Services encouraging the participation of SMEs in the Community Framework Programme for RTD (FP7) - raising awareness among SMEs regarding the Community Framework Programme for RTD; helping SMEs to identify their RTD needs and find relevant partners.
--------------------------------------------------------------
* Inovace: šíření informací a zvyšování povědomí o politikách souvisejících s inovacemi, účast na šíření a využívání výsledků výzkumu, poskytujeme poradenské služby pro transfer technologií a znalostí a pro budování partnerství mezi všemi inovačními aktéry, usnadnění propojení s jinými inovačními službami, včetně služeb souvisejících s duševním vlastnictvím.
* Výzkum: Služby podporující účast MSP na rámcovém programu Společenství pro výzkum a technologický rozvoj (7. RP), - zvyšování informovanosti MSP o rámcovém programu Společenství pro výzkum a technologický rozvoj, pomoc MSP s identifikací jejich potřeb ve vědeckotechnické oblasti a nalezením relevantních partnerů.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Czech companies from Prague and Central Bohemia regions interested in international cooperation within the framework of the Enterprise Europe Network project.
--------------------------------------------------------------
České firmy z Prahy a Středočeského kraje se zájmem o mezinárodní spolupráci v rámci projektu sítě Enterprise Europe Network.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

consulting, technology cooperation
mezinárodní technologická spolupráce

Hledaná spolupráce

  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Jiří Janošec

Technology Transfer Manager/Technický ředitel

Zpět na seznam