Lights, new technology of control, regulation/Prodej svítidel, nové technologie řízení, regulace

HELIOS GROUP s.r.o. has been selling lighting fittings since 1991. New technologies of control, regulation and monitoring of lighting systems enable effective and economical operation resulting in significant power and maintenance cost savings. Helios Group is your partner in implementing these solutions. We offer comprehensive services – analyses, deliveries and financing of your projects. Since 2007, our range of products has been comprising, apart from design lighting fittings, also fancy parasols and furniture.
-------------------------------------
HELIOS GROUP s.r.o. prodává od roku 1991 svítidla. Nové technologie řízení, regulace a monitoringu světelných soustav umožňují efektivní a ekonomický provoz, jehož důsledkem jsou významné úspory na elektrické energii a údržbě. Helios Group je vašim partnerem v implementaci těchto řešení. Nabízíme komplexní služby - analýzy, dodávky a profinancování vašich projektů. Od roku 2007 jsou vedle designových svítidel součástí naší nabídky také luxusní slunečníky a nábytek.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Optimal controlled lighting systems/Optimálně řízené systémy osvětlení

Co nabízíme

New technologies of control, regulation and monitoring of lighting systems enable effective and economical operation resulting in significant power and maintenance cost savings. Helios Group is your partner in implementing these solutions. We offer comprehensive services: - Analysis of the current status of lamps and lighting systems in your premises, depending on the energy consumption, - The processing of the optimal solutions of these systems (monitoring, management, types of lighting fixtures, lighting schedules, technology), - Calculation of costs, savings and payback period, - Complete system delivery and subsequent service, - Financing of savings.
--------------------------------------------
Nové technologie řízení, regulace a monitoringu světelných soustav umožňují efektivní a ekonomický provoz, jehož důsledkem jsou významné úspory na elektrické energii a údržbě. Helios Group je vašim partnerem v implementaci těchto řešení. Nabízíme komplexní služby: - analýzu současného stavu svítidel a světelných systémů ve vašich objektech v závislosti na spotřebě elektrické energie, - zpracování návrhu optimálního řešení těchto soustav (monitorování, řízení, typy svítidel, rozvrhy svícení, technologie), - kalkulace nákladů, úspor a doby návratnosti investice,- kompletní dodávky systémů a následný servis, - profinancování z úspor.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers who: 1. want to save on energy consumption and maintenance of fixtures, lamps with more efficient computer to control, regulate and monitor. 2. want to reconstruct the current lighting systems (in their productions, warehouses, office space, etc., or street lighting). 3. planned construction project which will include a lighting system
---------------------------------------------
Hledáme zákazníky kteří: 1. chtějí významně snížit náklady na elektrickou energii a údržbu svítidel ve svých provozech, s možností efektivnějšího řízení, regulace a monitoringu osvětlovacích soustav prostřednitvím počítače. 2. chtějí rekonstruovat současné osvětlovací soustavy ve svých provozech. 3. plánují projekt výstavby jehož součástí bude systém osvětlení.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

lighting fittings savings light management monitoring sodium energy regulation electrical electricity system consumption led fluorescent lamp
osvětlení úspory světla řízení monitorování monitoring energetické regulace elektrická elektřina systém spotřeba led zářivka sodík

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Target Countries

  • Austria
  • Czech Republic
  • Germany
  • Poland
  • Slovakia

Zástupce

Pan Ing. Robert Blaha

Project manager/Projektový manažer
Zpět na seznam