Research for and with industry in resource-efficient production technology and manufacturing processes/Výzkum průmyslu v účinném využívání zdrojů

The Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU is one of the most renowned research institutes for industrially-led production technology in Germany, working mainly with the automotive and mechanical engineering sectors.
The development of intelligent production devices and the optimisation of its related manufacturing processes are the institute’s main research focus. With an annual budget of about 30 million euros and over 500 highly qualified engineers and scientists, combined with laboratories for machine tools, forming and joining technology, mechatronics, precision technology and Virtual Reality in Chemnitz, Dresden, Augsburg and Zittau, Fraunhofer IWU is recognised as one of the leading contractual research and development institutions across Germany in our specialised fields of work.
-------------------------------------
Institut pracuje hlavně v oblasti automobilového průmyslu a strojírenství odvětví.Rozvoj inteligentních výrobních zařízení a optimalizaci souvisejících výrobních procesů jsou hlavním zaměření v oblasti výzkumu.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology/Institut pro obráběcí a tvářecí technologie

Co nabízíme

We do applied research and development for the benefit of industry and SMEs (small and medium enterprises) in the following broad areas:
- Energy and Resource-efficient Production, - Machine Tools and Production Systems, - Mechatronics and Lightweight Design, - Tool and Mould Making, - Car Bodies / Cell Structures, - Powertrain, - Medical, - Forming and Joining technology,
The Fraunhofer Institute for Machine Tools and Forming Technology IWU is one of the most renowned research institutes for industrially-led production technology in Germany, working mainly with the automotive and mechanical engineering sectors.
--------------------------------------
Aplikovaný výzkum a vývoj ve prospěch malých a středních podniků v následujících oblastech:
- Energie a méně náročné zdroje výroby, - Obráběcí stroje a výrobní systémy, - Mechatronika a lehká konstrukce, - Výroba nástrojů a tvorba forem, - Karosérie / buněčných struktur, - Powertrain, - lékařské, - Formování a spojovací technika
Fraunhofer Institut pro obráběcí a tvářecí technologie Iwu je jedním z nejznámějších výzkumných ústavů pro průmyslově vedené technologii výroby v Německu, pracující hlavně v oblasti automobilového průmyslu a strojírenského odvětví.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for company partners wishing to grow their innovation potential, apply new innovative solutions and benefit from EU funding through participating in funded projects.
20% of the new EU funding programme will directly benefit small and medium enterprises across EU countries.
We are very interested in meeting companies already involved in R&D and / or publicly-funded projects.
-------------------------------
Hledáme partnery/společnosti, které chtějí navýšit vlastní inovační potenciál, aplikovat nové inovativní řešení a mít prospěch z prostředků EU prostřednictvím účasti na financovaných projektech.
20% nového programu financovaného z EU bude ve prospěch malých a středních podniků v ​​jednotlivých zemích EU.
Máme velký zájem o setkání firem, které jsou již zapojené do výzkumu a vývoje a / nebo do veřejně financovaných projektů.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

projects, research, financing, development, machining, forming,
ekty, výzkum, financování, vývoj, obráběcí, tvářecíbráběcí, tvářecí

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Sluzby

Zástupce

Paní Katja Haferburg

Development Manager European Projects/Manažer pro Evropské projekty

Zpět na seznam