Core activity of the company is the production vortex induction heaters/Hlavní činností společnosti je výroba vírových ohřívačů, úspory energie

The "Alternative energy" LLC was founded in 2007. Core activity of the company is the production heaters. Our company produceds up-to-date technologies and organization plans while the development , design and production of new kinds of equipment. Our main purpose is to focus on energy saving problems.
-------------------------------------
Společnost byla založena v roce 2007. Základní činností je výroba ohřívačů. Naše společnost vytváří aktuální technologie, organizační plány vývoje, designu a výroby nových druhů zařízení. Naším hlavním cílem je zaměřit se na problémy úspor energie.

Počet zaměstnanců
 • 10-49

Vortex induction heaters (VIH) / Vortex indukční ohřívače (VIH)

Co nabízíme

The VIH is intended for use in indirect heating systems and for hot water supply in production processes connected to intermediate heat carrier heating.
The absence of direct heating allows the VIH working more than 30 years without its technical parameters loss as opposed to tubular electric and gas heaters.
The vortex induction heaters (VIH) are intended for hot water supply and heating at power currents (50Hz). The vortex induction heaters (VIH) production allowed the broadening of the electrical heating limits and field of application both in production purposes and at the mundane level. It also allowed the increase of working time, electric and fire safety and the elemination of interseasonal and preventive maintenance of the equipment.
All the VIH units are patented and certified.
-------------------------------------
Vortex indukční ohřívače (VIH) jsou při výrobních procesech spojených s přenosy teplé vody používány pro nepřímé ohřívací systémy pro zásobování teplou užitkovou vodou.
Na rozdíl od systémů přímého ohřevu (plynový či elektrický) nepřímý ohřevový systém umožňuje garanci 30 let beze změn technických parametrů.
Systémy VIH jsou koncipovány pro dodávky teplé vody a vytápění při střídavém proudu (50 Hz). VIH mohou být využity jak v průmyslových provozech, tak i v běžném provozu. Je umožněno zvýšit provozní dobu, elektrickou a požární bezpečnost, eliminace sezonních poruch a preventivní údržba zařízení.
Všechny VIH jednotky jsou patentovány a certifikovány.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Energy saving, heaters, vortex induction heters
Úspora energie, ohřívače, vortex indukční ohřívače

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Target Countries

 • Czech Republic
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Italy
 • Korea, Republic of
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Ukraine
 • United States

Zástupce

Pan Ivan Kochurov

CEO/ jednatel

Zpět na seznam