Production electric chainsaws & Electric motors Increased power (3kW) VIKTAR/Výroba unikátních elektrických řetězových pil & Elektromotory (3kW)

In 1998 we resumed production of unique electric chainsaws and electric motors increased power (3kW) VICTAR (EPCH-3.0-2). This model is one of a kind in Russia and the CIS.
Our sales geography: wood cutting companies from Kaliningrad to the Far East. We are planning to expand to Poland, Ukraine, Belarus, and the EU.
-------------------------------------
V roce 1998 jsme obnovili výrobu unikátních elektrických řetězových pil & elektromotory zvýšený výkon (3kW) VICTAR (EPCH-3.0-2). Tento model je jediný svého druhu v Rusku a SNS.
Naše prodejní geografie: firmy zabývající se řezáním dřeva od Kaliningradu až na Dálný východ. Plánujeme expanzi do Polska, Ukrajiny, Běloruska a EU.

Počet zaměstnanců
 • 10-49
 1. Profil 1
 2. Profil 2

Electric chainsaws increased power (3kW) VICTAR / Elektrické řetězové pily zvýšený výkon (3kW) VICTAR

Co nabízíme

Production of unique electric chainsaws VICTAR. High working frequency of 400Hz makes it possible for a 5kg motor to reach increased power of 3.0 kW. The rotor shaft speed goes up to 12,000 rpm.
Fields of application:
* wooden items, saw paper rolls;
* to cut logs on an industrial scale.
Advantages:
• Increased capacity as compared to petrol and electric analogues
• Enhanced fire safety due to an asynchronous motor which does not spark
• Unlike petrol saws, the VICTAR saws do not produce harmful gases, so they can be used in confined spaces
• Can be used in extreme weather conditions
-----------------------------------------------------------------------
Výroba unikátních elektrických řetězových pil VICTAR. Vysoká pracovní frekvence 400 Hz umožňuje, aby motor minimální velikosti a objemu dosáhl zvýšeného výkonu 3,0 kW. Rychlost hřídele rotoru dosahuje až 12.000 otáček za minutu.
Oblasti použití:
* výroba dřevěných předmětů;
* řezání rolí papíru, řezání kulatiny
Přednosti VICTAR:
• Zvýšená kapacita ve srovnání s benzínovými a elektrickými obdobami
• Zvýšená požární bezpečnost díky asynchronnímu motoru, který nejiskří
• Na rozdíl od benzínových pil VICTAR pily neprodukují škodlivé plyny, takže mohou být použity v uzavřených prostorách

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

partner / distributor for purchase of our products

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

Electric chainsaws, electric motors
Elektrické řetězové pily, elektrické motory

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Sweden
 • Switzerland

Zástupce

Pan Alexey Tarasov

Individual entrepreneur / Živnostník

Electric motors, VICTAR series/ elektromotory zvýšený výkon (3kW)

Co nabízíme

Elektrické motory VICTAR existují ve dvou variantách:
1. EPCH-3.01-1-3 s převodem, rychlost hřídele 6,000 otáček za minutu
2. EPCH-3.01-1-4 – s přírubou, rychlost hřídele rotoru 12,000 otáček za minutu
Změnou frekvence v měniči je možné vyladit a snížit otáčky motoru na požadovanou hodnotu.
Klíčové prvky:
• Vysoký výkon (3kW) při nízké hmotnosti (5kg)
• Zvýšená protipožární ochrana indukčního motoru
• Záruka 6 měsíců
-----------------------------------------------------------------------
Electric motors, VICTAR series come into two varieties:
1. EPCH-3.01-1-3 with reduction drive, shaft speed: 6,000 rpm
2. EPCH-3.01-1-4 − flanged, rotor shaft speed: 12,000 rpm
By changing current frequency in the converter it is possible to scale the shaft speed and motor power down and to obtain the required value.
Key features:
• Increased power (3kW), yet small size and weight (5kg)
• Increased fire safety of non-sparking induction motor
• 6 months warranty

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

electric motors
elektromotory

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Target Countries

 • Austria
 • Belarus
 • Brazil
 • Czech Republic
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Hungary

Zástupce

Pan Alexey Tarasov

Individual entrepreneur / Živnostník

Zpět na seznam