Spring production technology with increased rates of fatigue life and workload ability/Výroba pružiny se zvýšenou mírou únavové životnosti a odolnosti

NPC "Springs", LLC - is a plant for the manufacturing the innovative product - super-strong springs. The company is located in Izhevsk - in the middle of Russia. The organization is a project company of Rusnano. The company is a joint project of The Russian Corporation of Nanotechnologies, Izhevsk machine-building plant and Uralsib Financial Corporation.
-------------------------------------
Tato společnost je továrnou pro výrobu inovativního produktu - super silných pružin. Firma se nachází v Iževsku - uprostřed Ruska. Organizace je projekční společností Rusnano. Společnost je společným projektem Ruské korporace nanotechnologií, Iževského strojírenského závodu a finanční korporace Uralsib.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

Super-strong spring / Super silná pružina

Co nabízíme

The company possesses unique patented spring production technology with increased rates of fatigue life, relaxation resistance and workload ability.
We provide:
* Absence of need to replace springs within car life
* Increase of permissible axle loads by 40%
* Increase of relaxation resistance in operation
* Tightening of tolerances for geometrical parameters of springs (free and loaded length, stability of spacing between coils)
* Elimination of collision of coils in use
-------------------------------------------------------------
Společnost disponuje unikátní patentovanou technologii výroby pružin se zvýšenou mírou životnosti únavy materiálu, odolností uvolnění a schopností zátěže.
Zajišťujeme:
* Absence potřeby vyměnit pružiny v průběhu života automobilu
* Zvýšení zatížení náprav o 40%
* Zvýšení odporu uvolnění v provozu
* napnutí schopností pro geometrické parametry pružin (volná a zatížená délka, stabilita vzdálenosti mezi cívkami)
* Eliminace střetu používaných cívek

----------------------------------------------------------------------

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Springs, Automotive industry, Railway technics, Road-building equipment, Power industry, Oil and gas industry, Lifts
Pružiny, automobilový průmysl, železniční technika,zařízení pro stavbu silnic, energetika, ropný a plynárenský průmysl, výtahy

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Spoluprace ve V&V

Target Countries

 • Austria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Iceland
 • India
 • Iran, Islamic Republic of
 • Italy
 • Latvia
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Kingdom

Zástupce

Pan Dmitry Tarasov

CEO/ jednatel

Zpět na seznam