Pastes and colorants for manual coloring, system colorants for coloring equipment/Barviva pro ruční barvení, systém barvení zařízení

The company was founded in 1998 in Izhevsk city, Russia. Creation of modern enterprise had been started with production of paints and enamels.
Today the company produces more than 100 products under the “Palizh”, “GOL!”, “Wood cosmetics” trademarks.
One of the main directions in work of the company is creation of color - production of tinting pastes for different purposes and the provision of services on coloring different materials.
-------------------------------------
Společnost byla založena v roce 1998 v ruském městě Iževsk. Vytvoření moderního podniku odstartovalo s výrobou barev a emailů.
V současné době společnost vyrábí více než 100 výrobků pod obchodními značkami "Palizh", "GOL!", " Wood cosmetics”.
Jedním z hlavních směrů v práci společnosti je vytvoření barvy - výroba tónovacích past pro různé účely a poskytování služeb barvení různých materiálů.

Počet zaměstnanců
 • více než 250

Decorator coating system / Dekoratérský nátěrový systém

Co nabízíme

Novy Dom Ltd. has ISO 9001:2008 certificate and 3 registered trademarks such as “Palizh”, “Wood Cosmetics”, “Gol!”. We can provide the partners all the necessary advertising materials.
The wide range of our products (over 100 denominations) includes water-based acrylic paints, decorative and protective coatings for wood, varnishes, wood stains, fillers, primers, fire retardants and many others. We produce “Polymer” industrial colorants for tinting of epoxies, PU, PE, PVC, etc
Our products are considered to be the fast-moving consumer and liquid goods. The paints and compositions are ecologically friendly, have high quality and large guaranteed storage terms. The unique technology of coloring pastes make the paints and the painted materials bright, rich and saturated in color.
-----------------------------------------------------------------
Společnost má certifikát ISO 9001:2008 a 3 registrované ochranné známky jako "Palizh", "Wood Cosmetics", "Gol!". Můžeme poskytnout partnerům všechny potřebné propagační materiály.
Široká škála našich produktů (více než 100 označení) zahrnuje akrylové barvy na vodní bázi, dekorační a ochranné nátěry na dřevo, laky, mořidla, tmely, základové barvy, zpomalovače hoření a mnoho dalších. Vyrábíme průmyslové koloranty "Polymers" pro tónování epoxidů, PU, PE, PVC, atd.
Naše výrobky jsou považovány za rychloobrátkové spotřební a kapalné zboží. Nátěrové hmoty a složení jsou ekologicky šetrné, mají vysokou kvalitu a garantované skladování. Jedinečná technologie barvících past dělá nátěry a nátěrové materiály jasné, bohaté a saturované v barvě.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Paint,Paint-colorant, Varnish, Varnish for decoration
Barva, barevné koloranty, lak, lak pro dekorace

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Target Countries

 • Armenia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Georgia
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Kazakhstan
 • Lebanon
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Netherlands
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • Switzerland
 • Tajikistan
 • Ukraine
 • United Kingdom

Zástupce

Paní Elena Telitcyna


Zpět na seznam