Web development of business applications, BPM, consultation/Vývoj webových podnikových aplikací, BPM, konzultace

Software development, project management, business process management consulting, QA and software support – all available at modern Java based enterprise technologies.

Company can offer both turn-key complex ICT solutions and project outsourcing at discounted rates.
-------------------------------------
Vývoj podnikového software a informačních systémů, řízení projektů, konzultace a systémy řízení podnikových procesů, řízení kvality a podpory softwarových systémů – vše dostupné na moderních podnikových technologiích platformy Java.

Společnost pomáhá jak s tvorbou komplexních projektů a dodávek ICT projektů, tak s budováním dlouhodobých partnerství a servisních outsourcing systémů.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Process management, integration of enterprise application / Procesní řízení, integrace podnikových aplikací

Co nabízíme

- Consulting in the field of ICT issues in general
- Complex supply and the development of enterprise software and information systems according to requirements
- Specialists in corporate portals and process control
- Audits and consultations quality control in terms of ICT
-------------------------------------
- Poradenství a konzultace v oblasti ICT problematiky obecně
- Komplexní dodávky a vývoj podnikového software nebo informačních systémů na míru
- Specialisté v oblasti podnikových portálů a řízení procesů
- Audity a konzultace řízení kvality z pohledu ICT

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners for collective or pilot implementation of system for managing internal business processes. In addition, we are looking for possibilities and opportunities to get involved process management into existing activities of our partners or their customers. Also we are looking for partners who will allow us to input our services to the Central and Eastern European markets.
-------------------------------------
Hledáme partnery pro společnou nebo pilotní realizaci systému pro řízení interních podnikových procesů. Dále hledáme možnosti a příležitosti, jak zapojit procesní řízení do existujících aktivit našich partnerů, nebo jejich zákazníků. Také hledáme partnery, kteří nám umožní rychlý vstup s našimi službami na středoevropské a východoevropské trhy.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Portal, Integration, Liferay, Bizagi, Software, Development, Solution, Java, Enterprise Information Systems, Business Process, ICT
Portály, Integrace, Liferay, Bizagi, Software, Vývoj, Řešení, Java, Podnikové informační systémy, Podnikové procesy, ICT

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • not specified

Zástupce

Pan Miroslav Hlaváč

Business Director/ Obchodní ředitel

Zpět na seznam