Language teaching - English, German and Russian / Výuka jazyků - angličtina, němčina a ruština

- Language teaching – English, German and Russian in Brno and Prague
- Business and professional communication
- Corporate and individual lessons
- Teaching on-line via Skype in the whole country with a native speaker
- Lessons for children, tailor-made intensive residential courses
- Corporate Training in various fields, such as: commerce, construction, law, real estate, IT, finance, lessons for assistants

The school guarantee a professional and systematic approach in teaching English language
-------------------------------------
- Výuka angličtiny, němčiny a ruštiny Brno a Praha
- Obchodní a odborná komunikace
- Firemní a individuální výuka
- Výuka on-line přes skype - celá ČR, s rodilým mluvčím
- Výuka dětí. Intenzivní pobytové kurzy na míru
- Firemní výuka v různých oborech, jako jsou: obchod, stavebnictví, právo, nemovitosti, IT, finance, včetně výuky pro asistentky.

Škola zaručuje profesionální a systematický přístup ve výuce anglického jazyka

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Language courses, translation and interpretation / Jazykové kurzy, překlady a tlumočení

Co nabízíme

Orientation of teaching - General English, Business English and English conversation, further according to client requirements. The level of teaching English is from beginner to advanced - to the level of C1, C2
- Preparing for the Cambridge exams, preparing for graduation exams in English and another in agreement.
- Lessons can start at any time during the year
- General courses and business English for all levels
- Individual English lessons
-------------------------------------
Zaměření výuky - všeobecná angličtina, obchodní angličtina i anglická konverzace, dále dle požadavků klienta. Úroveň výuky angličtiny od začátečníků po pokročilé - až do úrovně C1, C2
- Příprava na zkoušky Cambridge
- Příprava na maturitní zkoušky z angličtiny a další po dohodě
- Výuku můžete zahájit kdykoliv během roku
- Kurzy obecné, obchodní angličtiny pro všechny úrovně
- Individuální výuka angličtiny

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Language agency, english, german, russian lessons
Jazyková agentura, výuka angličtiny, němčiny, ruštiny, firemní výuka, individuální výuka, výuka s rodilým mluvčím, obchodní angličtina

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Paní Monika Janištinová

Director/Ředitel

Zpět na seznam