výkon advokacie, daňové poradenství / legal and tax advice

právní poradenství pro společnosti a podnikatele podnikající též ve vývozu, dovozu, investicích a financování
-----------------------------------------------------------------------------
legal consultancy for companies and entrepreneurs doing business also in the export, import, investment and financing

Počet zaměstnanců
  • 50-249

právní a daňové služby / legal and tax services

Co nabízíme

kvalitní právní a daňové služby upravené tak, aby vyhovovaly klientovi, s důrazem na praktické řešení problémů
--------------------------------------------------------------------------
quality legal and tax services adapted to suit the client, with an accent on practical solving of problems

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

vývozce, dovozce, investory a finanční instituce / exporters, importers, financial institutions

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

export, import, investment finance
vývoz, dovoz, investiční financování

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • China
  • India
  • Turkey
  • Viet Nam

Zástupce

Pan JUDr. Jiří Horník

partner

Zpět na seznam