Special sanitary equipment for aldery and disabled people/Speciální sanitární vybavení pro seniory a zdravotně postižené osoby

Santis Kft. was founded in 2005 in order to secure and exploit earlier research into toilets usable for older people. Some products are approved assisted devices for which customers can receive public financial support.
Santis became the market leader in Hungary and further Central and Eastern European countries and holds various patents (e.g. patent EP11003780 – touch free toilet–paper seat dispenser device) and other IPR certificates.
-------------------------------------
Santis Kft. byl založen v roce 2005 s cílem využít dřívější výzkum toalet využitelných pro starší lidi. Některé výrobky jsou schváleny jako pomocná zařízení, pro které mohou zákazníci získat veřejnou finanční podporu.
Santis se stala lídrem na trhu v Maďarsku a dále ve střední a východní Evropě a je držitelem různých patentů (např. patent EP11003780) a dalších certifikátů.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Contact to companies interested in sale of our product on the Czech market/Kontakt na firmy se zájmem o prodej našich výrobků na českém trhu

Co nabízíme

- We offer solution for bath and restrooms for elderly and disabled people to be independent in the daily living. - Electrical high and tilting adjustable toilets and wash basins. - Electrical stand up support for the toilet. - A mobile multifunctional toilet seat for private homes and institution as elderly homes, hospitals (development funded about the 7EP the EU). - Hygienic solution for institutional restrooms
-------------------------------------
- Nabízíme řešení pro vany a sociální zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením, aby mohli být samostatní v každodenním životě. - Elektrické vysoké a sklopné nastavitelné toalety a umyvadla. Elektrické zařízení pomáhající postavení se na WC. Mobilní multifunkční sedátko pro soukromé domácnosti a instituce, jak např. domovy pro seniory, nemocnice, atd. - Hygienické řešení pro toalety veřejných institucí.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Contact to companies interested in sale of our product on the Czech market
- contact to sanitary companies, - contact to planning agencies, property developers, - contact for hospitals, retirement and social homes
-------------------------------------
Kontakt na společnosti zajímající se o prodej našich výrobků na českém trhu
- Kontakt na hygienické společnosti, - Kontakt na plánovací agentury, developery, - Kontakt na nemocnice, domovy důchodců, domovy sociálních služeb

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Elderly toilet, adjustable toilet, Handicap, bathroom, toilet, elderly home, hygiene, Care, mobility, independent, bath, wash basin
Starší WC, nastavitelná WC, handicap, koupelna, WC, starší dům, hygiena, péče, mobilita, nezávislý, vana, umyvadlo, toaleta, hou,

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Investice, financovani

Target Countries

  • Czech Republic
  • Poland
  • Slovakia

Zástupce

Pan Dipl.Ing. Rist Atilla

Managing Director/Generální ředitel

Zpět na seznam