Complex technical solution for building equipment / Komplexní řešení technického zařízení budov

Company E S L, Inc. is dealing with complex technical solution for building equipment. The company also develops innovative products in the field of technical security of buildings.
- Production and installation of the clean steam generator
- Installation and service (gas boilers, heating systems, heat exchange station)
- Production and installation of interactive learning modules
- Implementation of measurement and control (control and traffic management products)
- Installation of stainless steel pipes
-------------------------------------
Společnost E S L, a.s. se zabývá komplexním řešením celků technických a technologických zařízení budov, výzkumem a vývojem inovativních produktů v oblasti TZB.
- Výroba a instalace vyvíječů čisté (hygienické) páry
- Montáže a servis (plynové kotelny; vytápěcí systémy; výměníkové stanice)
- Výroba a instalace Interaktivních výukových panelů
- Realizace měření a regulace
- Montáže nerezových rozvodů

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Technical and Technology equipment of buildings / Technické a technologické zařízené budov

Co nabízíme

Solving systems of technical and technological equipment of buildings - design, manufacture, installation, wiring, instrumentation and control, service.
-------------------------------------
Řešení systémů technických a technologických zařízení budov – projekce, výroba, montáž, elektrické rozvody, měření a regulace, servisní služby.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Business cooperation in the areas of interactive learning systems (area of education) and pure steam generators (healthcare, pharmaceutical, food, etc.)
-------------------------------------
Obchodní spolupráce pro oblasti Interaktivních výukových systémů (oblast školství) a vyvíječů čisté páry (oblast zdravotnictví, farmacie, potravinářství aj.)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

interaktivní výukový systém, vyvíječ čisté páry
interactive education system, clean steam generator

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Russian Federation
  • Slovakia

Zástupce

Pan Ing. Ladislav Lněníček

Chairman of the Board / Předseda představenstva
Zpět na seznam