Tailor made solutions for automated storage / Řešení na míru pro automatizované skladování

SYSTEM SpA. develops state-of-the-art solutions for industrial automation in several industries worldwide.
We are a leading global supplier of innovative solutions of intra-logistics and material handling for the optimization of the supply chain of warehouses, and manufacturing operations worldwide. We develop tailor made solutions of automated storage and picking for our customers.
-------------------------------------
SYSTEM SpA. dodává řešení pro průmyslovou automatizaci v několika průmyslových odvětvích po celém světě. Jsme předním světovým dodavatelem inovačních řešení v rámci logistiky a manipulace s materiálem pro optimalizaci dodávek do řetězců a výrobních operací. Systém automatizovaného skladování vyvíjíme na míru každého zákazníka.

Number of employees
 • more than 250
 1. Profile 1
 2. Profile 2
 3. Profile 3

System Solutions / Systémová řešení

What we offer

With a special focus on the Food & Beverage, Automotive, Platic and Glass, Mechanical,Pharmaceutical, Chemical, industry, We develop tailor made solutions of automated storage and picking for our customers, which include AGV solutions,stacker cranes,paletizing robots, autopaletizers, packaging machines freebox and standalone, automatic vertical lifts, material handling, software and services.
-------------------------------------
Se zvláštním zaměřením na potraviny a nápoje, umělé hmoty a sklo, automobilový, mechanický, farmaceutickém a chemickém průmyslu, vyvíjíme na míru systém automatizovaného skladování a vychystávání.
pro naše zákazníky, mezi něž patří AGV řešení, stohovací jeřáby, paletizing roboty, autopaletizers , balicí stroje FREEBOX a samostatné, automatické vertikální výtahy, manipulace s materiálem, software a služby.

What we are looking for

We are looking for customers in these fields: Food & beverage, Pharmaceutical,
Warehouse distributors, Automotive, Furniture, Production companies, Logistics
-------------------------------------
Hledáme zákazníky z následujících odvětví: potravinářství, farmaceutický průmysl, automobilový průmysl, poskytovatelé skladů, nábytkářství, výrobní společnosti, logistika

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Yes

Keywords

warehouse automation, auto guided vehicle, automatic guided vehicles, AGV, vertical lifts, packaging solutions, freebox, complex autoamation, picking,
skladová automatizace, automaticky řízené vozíky, AGV, autoamtický vertikálny regál, WMS, picking, paletizace, technologie pro výrobu krabic,dopravník

Collaboration sought

 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Subcontracting
 • Research co-operation
 • Investment, financing
 • Services

Target Countries

 • Czech Republic

Responsible

Mr Marek Matovcik

Project manager/Projektový manažer

Automatic storage / Automatické regály

What we offer

The success of the product, that allows reducing ground space by over 90% thanks to its vertical automatic storage system, has lead it to success on the Italian and international territory, giving life to a real and proper Business Line. Modula guarantees maximum storage density to save the most space possible. The storage trays are able to be stored efficiently with the unit’s storage adjustability on 25 mm increments in combination with the available tray sidewall extensions as well as partitions and dividers used inside the trays, guarantees maximum flexibility.
Thanks to the automatic warehouses Modula your picking will be faster entailing:
Savings in time, quick picking, product security, technology taking goods directly to man.
-------------------------------------
Systém umožňuje co nejefektivněji využít skladovací prostor. Díky vertikálnímu automatickému systému můžete snížit o 90% obsazený prostor na podlaze. Skladovací zásobníky můžete efektivně skládat dle vaší potřeby, rozšířit je po bocích a upravovat jejich velikost pomocí příček umístěných uvnitř zásobníku. Systém vám zajistí: úsporu času, rychlou manipulaci, bezpečnost produktu, technologii umožňující dodat zboží přímo k vám.

What we are looking for

We are looking for all customers who would like to optimise space, time and cost. We would like to offer our solutions to store anything to be considered for storage.
We have products to store all kind of material and can deal in different temperatures. With our solution you can find deal!
-------------------------------------
Těšíme se na všechny zákazníky, kteří chtějí optimalizovat prostor, čas a náklady. Dovolujeme si Vám nabídnout naše řešení pro ukládání všeho, co je určeno pro skladování.
Máme produkty pro ukládání všech druhů materiálů, které mohou být umístěny v různých teplotách. S naším řešením uspějete!

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Yes

Keywords

automateted technologiey, automatic regal, automated vertical storage, WMS, picking, optimasing, Lifts, vertical lift, Modula, Sintes, automated tower
automatické regály, automatické sklady, automatizácia, automatický zakladač, regál, automatická věž, sklady, regály

Collaboration sought

 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Investment, financing
 • Services

Target Countries

 • Czech Republic

Responsible

Mr Marek Matovcik

Project manager/Projektový manažer

End line packing / Kompletace a balení

What we offer

Our packaging machines are extremely compact and have been designed and developed to process cardboard sheets of every shape and size.
The solutions designed can be adapted to any customer requirement in terms of space.
The boxing machines are simple to use and ensure high performance and low maintenance.
We create work stations with technologies that feed the various production lines installed in a plant. We offer robots that can manage various types of goods, types of packaging and containers.
-------------------------------------
Naše balicí stroje jsou velmi kompaktní a byly navrženy a vyvinuty pro zpracování kartonových listů všech tvarů a velikostí. Navržené řešení lze přizpůsobit jakémukoliv požadavku zákazníka. Stroje jsou jednoduché na používání i na údržbu a zajištují vysoký výkon. Vytváříme pracovní stanice s technologiemi, které mohou zásobovat různé výrobní linky instalované v závodě. Nabízíme roboty, které mohou obsloužit různé typy zboží, obalů a kontejnerů.

What we are looking for

System Packaging makes systems and technologies that can be used in various product areas. We are looking for customers who need to optimise or develop new production line . We can show our reference as well as to invite cutomers to System premises and to show them what we can provide. We are interested in Food & beverage produstion, Milk and egg production, automotive, chemicals and others. System Packaging makes systems and technologies that can be used in various product areas. We are looking for customers who need to optimise or develop new production line where we can provide our best endline technologies. We can show our reference as well as to invite cutomers to System premises and to show them what we can provide. We are interested in Food & beverage produstion, Milk and egg production, automotive, chemicals and others.
-------------------------------------
Systém balení lze využít v různých výrobních oblastech. Hledáme zákazníky, které potřebují optimalizovat a rozvinout novou výrobní linku. Můžeme poskytnout naše reference, pozvat zákazníka do našich prostor, aby se mohl seznámit s naší nabídkou. Hledáme zákazníky z následujících oblastí: výrobce potravin a nápojů, automobilový průmysl, chemický průmysl, …

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Yes

Keywords

end line, picking, handling, palletizing, sorting, articles,time missions, Robotizing,
balení a paletizace, picking, olepovanie,technologie pro výrobu krabic na míru JIT, lean manažment, ekologie kartónu

Collaboration sought

 • Trade Intermediary (agent, representative, distributor)
 • Subcontracting
 • Research co-operation
 • Investment, financing

Target Countries

 • Albania
 • Argentina
 • Armenia
 • Australia
 • Austria
 • Azerbaijan
 • Belarus
 • Belgium
 • Canada
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czech Republic
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Gibraltar
 • Hungary
 • India
 • Japan
 • Kenya
 • Kuwait
 • Latvia
 • Lebanon
 • Liechtenstein
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Monaco
 • Montenegro
 • Morocco
 • Netherlands
 • Netherlands Antilles
 • New Zealand
 • Norway
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Russian Federation
 • Saudi Arabia
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Switzerland
 • Tunisia
 • Turkey

Responsible

Mr Marek Matovcik

Project manager/Projektový manažer

back to list