Comprehensive IT services / Komplexní IT služby

INexia Company, Ltd. provides comprehensive IT services for self-employed persons and small and medium enterprises.
For our clients, we provide user support services, hotline, IT services, supplies, hardware and software, IT security, strategic consulting and last but not least, the development of customized software.
-------------------------------------
Společnost iNexia, s.r.o. poskytuje komplexní IT služby pro OSVČ a malé a střední firmy.
Pro naše klienty zajišťujeme služby uživatelské podpory, hotline, IT servisu, dodávek HW a SW, IT bezpečnosti, strategického poradenství a v neposlední řadě také vývoje software na míru zákazníkovi.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

IT services for the self-employed and SMEs / IT služby pro OSVČ a malé a střední firmy

Co nabízíme

IT services:
- Customer support and service
- Unified hotline (one contact for any problem with it - any necessary communication with other IT suppliers provide us)
- Administration of servers and networks
- Tailor-made training users
- External Informatics manager
- The establishment and support of cloud services and solutions
-------------------------------------
Služby v oblasti IT:
- uživatelská podpora a servis
- jednotná hotline (jeden kontakt pro jakékoliv problém s IT - případnou nutnou komunikaci s ostatními IT dodavateli zajišťujeme my)
- správa serverů a sítí
- školení uživatelů na míru
- externí manažer informatiky
- zavedení a podpora cloudových služeb a řešení

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Entrepreneurs and small and medium-sized enterprises that need a reliable partner in the field of IT, leave worry about this area and be able to fully focus on the main area of its business.
-------------------------------------
Živnostníky a malé a střední firmy, které potřebují spolehlivého partnera v oblasti IT, přenechat na něj všechny starosti o tuto oblast a moci se plně věnovat hlavnímu oboru svého podnikání.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

outsourcing IT, end-user support, hotline, IT service, software development, cloud
outsourcing IT, uživatelská podpora, hotline, IT služby, vývoj software, cloud

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic
  • Slovakia

Zástupce

Pan Ing. Jiří Brázda

Executive Head / Jednatel

Zpět na seznam