ICT infrastructure, industrial networks / ICT infrastruktura, průmyslové sítě

HCV Group SpA is divided into two major divisions. Original ICT division deals with information systems and complex enterprise infrastructure.
The company cooperates with domestic and foreign industrial companies from its beginning.
The company HCV group a.s., that was established in 1992, is based in Rožnov. Its offices are in Brno, Vsetín and Nový Jičín and manufacturing plant is in Sedliště at Frýdek Místek
-------------------------------------
HCV group a.s. se dělí do dvou velkých divizí. Původní ICT divize se zabývá informačními systémy a komplexní podnikovou infrastrukturou.
Společnost od svého počátku spolupracuje s průmyslovými českými i zahraničními podniky.
Společnost HCV group a.s. se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, pobočkami v Brně, Vsetíně a Novém Jičíně a výrobním závodem v Sedlišti u Frýdku Místku vznikla v roce 1992

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Information systems and ICT infrastructure / Informační systémy a ICT infrastruktura

Co nabízíme

HCVgroup a.s. provides comprehensive project, technical, technological and system solutions along with computer infrastructure supplies, implementations of information systems Helios and Obchodník, software development, outsourcing and customer services.
-------------------------------------
HCV group a.s. poskytuje náročná projektová, technická, technologická a systémová řešení spojená s dodávkami počítačové infrastruktury, implementací informačních systémů Helios a Obchodník, vývojem software, outsourcingem a službami spojenými s péčí o zákazníka.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We provide interdisciplinary solutions
Our partners can be:
Manufacturing companies - such as the automotive industry, electrical industry, mechanical engineering, plastics processing, foundry, glass or agricultural and food production. Wholesale company. Service companies - whether transport or freight forwarding companies, healthcare, education, customs services, utilities, designing, market power, etc.
-------------------------------------
Nabízíme mezioborová řešení
Našimi partnery mohou být:
Výrobní společnosti - např. oblasti automobilového průmyslu, elektrotechnické výroby, strojírenství, zpracování plastů, slévárenství, sklářství či zemědělské a potravinářské výroby. Velkoobchodní společnost. Službové společnosti - ať už dopravní či spediční společnosti, zdravotnictví, školství, celní služby, utility, projekční činnost, trh energetiky atd.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Information systems and ICT infrastructure
Informační systémy a ICT infrastruktura

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Paní Mgr. Lenka Měrková

Zpět na seznam