Service and Cooperation initiation between Enterprises in the Czech republic and Germany/Servis a podpora spolupráce mezi podniky v ČR a v Německu

Chamber of Commerce in Germany, Dresden. Providing of services and consultancy for respective companies.
-------------------------------------
Hospodářská komora v Německu, Drážďany. Poskytování služeb a poradenství příslušným společnostem.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Mediation of cooperation/Zprostředkování spolupráce

Co nabízíme

1. German and Czech market
2. consultation
3. establish new contacts
-------------------------------------
1. Německý a český trh
2. Konzultace
3. Navázání nových kontaktů

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Kooperation
kooperace

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Michal Kopriva

Zpět na seznam