Manufacturing of surface treatment systems/Výroba zařízení pro povrchové úpravy

Our company was established in 1990. Once started as a small team the staff has in the meanwhile increased to more than 100 employees. Also our field of activity has expanded constantly within the years: Apart from operating a corrosion protection shop in Mühlau, we have meantime established in the designing, engineering and production of airblast machines, painting installations and conveyor technique.
Today, the company's headquarter is situated in Greven-Reckenfeld.
-------------------------------------
Naše společnost byla založena v roce 1990. Poté, co začala jako malý tým, následně vzrostla na více než 100 zaměstnanců. Také naše pole působnosti se neustále rozšiřovalo : Mimo provozování obchodu na ochranu proti korozi v Mühlau se zabýváme na projektováním, konstrukcí a výrobou strojů, jejich nátěry a dopravní technikou.
V současné době se centrála společnosti nachází v Greven-Reckenfeld.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

Sales Agents wanted!/Hledáme obchodní agenty!

Co nabízíme

We offer Sales Agency agreements for partners who would like to represent us and our products in their local markets. We supply reliable, innovative, flexible and energy-saving surface treatment plants of very high quality and have delivered our systems to leading companies in the industries of steel construction, rolling stock, machine engineering, wind power, automotive and others.
-------------------------------------
Nabízíme dohody obchodní zastoupení pro partnery, kteří by chtěli reprezentovat nás a naše výrobky na svých místních trzích. Dodáváme spolehlivé, inovativní, flexibilní a energeticky úsporné systémy pro povrchové úpravy, které jsme již dodávali předním společnostem v odvětvích ocelové konstrukce, kolejových vozidel, strojírenství, větrná energie, automobilový průmysl a další.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for sales agents from various countries! who would like to actively represent our company and our sophisticated surface treatment plants in their respective local markets. We require you to have experience in surface treatment engineering as well as in Sales/Consulting.
-------------------------------------
Hledáme obchodní zástupce z různých zemí! kteří by chtěli aktivně reprezentovat naši společnost a naše sofistikované systémy povrchových úprav na svých místních trzích. Vyžadujeme z Vaší strany zkušenosti ve strojírenství povrchových úprav, stejně jako v oblasti prodeje / poradenství.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

surface treatment, paint spraying systems, blast rooms, painting cabins, cleaning cabins, work lifts, lifting platforms, conveyor technique
povrchové úpravy, stříkací systémy, tryskací místnosti, lakovací kabiny, čistící kabiny, pracovní výtahy, zdvihací plošiny, dopravní technika

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Vyrobni dohoda

Target Countries

 • Australia
 • Canada
 • China
 • Denmark
 • Finland
 • France
 • India
 • Italy
 • Japan
 • Korea, Republic of
 • Netherlands
 • Norway
 • Sweden
 • Switzerland
 • United Arab Emirates
 • United States

Zástupce

Pan Grad. Engineer Andre Felchner

Head of Sales/Vedoucí prodeje
Zpět na seznam