Helios Orange information system, web applications, custom software/Informační systém Helios Orange, webové aplikace, zakázkový SW

We are flexible and dynamic software company delivering solutions in information systems, web applications, employee assessment, applications for mobile phones and custom software. We have rich experience in implementing solutions for medium and large companies. As an authorized partner of Helios systems we are able to deliver a highly standardized product with modifications and connection for you. We operate mainly in central and northern Moravia.
-------------------------------------
Jsme pružná a dynamická softwarová společnost dodávající řešení v oblastech Informační systémy, webové aplikace, hodnocení zaměstnanců, aplikace pro mobilní telefony a zakázkový software. Máme bohaté zkušenosti s implementací řešení pro střední i velké společnosti. Jako autorizovaný partner systémů Helios jsme schopni dodat i velice standardizovaný produkt s úpravami a napojeními přímo pro Vás. Působíme převážně na střední a severní Moravě.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Supplier of IS, ERP, web applications, custom software, Helios Orange/Dodavatel IS, ERP, webové aplikace, zakázkový software, Helios Orange

Co nabízíme

We deliver IS, Helios, ERP and custom solutions. We develop software, web applications and applications for mobile phones.
We are an authorized partner of Helios systems, but we are able to offer a rich portfolio of own products and solutions, whether stand-alone or as plug-ins to the Helios Orange. An example might be a call center, SMS robot, KB Factoring or DMS transfer bridge.
-------------------------------------
Dodáváme IS, ERP Helios i vlastní řešení. Vyvíjíme software, webové aplikace a aplikace pro mobilní telefony.
Jsme autorizovaný partner systémů Helios, ale za dobu svého působení na poli vývoje sofware můžeme nabídnout bohaté portfolio vlastních produktů a řešení ať již samostatně stojících, nebo jako pluginy k IS Helios Orange. Příkladem může být Call centrum, SMS robot, KB Factoring či DMS převodní můstek.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers who make use of the supply of a standardized information system, or of our ability to develop quality software solutions, or a combination of both.
-------------------------------------
Hledáme zákazníky, kteří využijí buď dodávky standardizovaného informačního systému, nebo naší schopnosti vyvíjet kvalitní SW řešení na míru, nebo kombinaci obojího.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

IS, ERP, SW
IS, informační systém, software, aplikace

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Ing. Tomáš Budinský

Consultant/Konzultant

Zpět na seznam