Metal parts - subcontracting service/Kovové části - subdodávky

Metal & Precision Sp. z o.o. specializes in sheet metal (laser cutting, bending, rolling), machining on CNC machines and welding of steel constructions.
We manufacture parts according to customer documentation, either from customer supplied material or our own material and we offer technical partnership in the execution and implementation of new projects.
We hold avation AS9100 certificate.
-------------------------------------
Metal & Precision Sp. z o.o. se specializuje na plechy (řezání laserem, ohýbání, válcování), obrábění na CNC strojích a svařování ocelových konstrukcí. Vyrábíme díly dle dokumentace zákazníka, a to buď z dodaného materiálu zákazníka nebo našeho vlastního materiálu a nabízíme technické partnerství v provádění a realizaci nových projektů.
Jsme držiteli certifikátu avation AS9100.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Metal parts for industry/Kovové díly pro průmysl

Co nabízíme

Metal components manufacturing:
- laser cutting
- sheet metal bending
- sheet metal rolling
- CNC machining (milling 4 & 5 axis, turning)
- welding of construction steel, stainless steel and aluminium
-------------------------------------
Výroba kovových komponent:
- Řezání laserem
- Ohýbání plechu
- Zakružování plechů
- CNC obrábění (frézování 4 a 5 osa otáčení)
- Svařování konstrukční oceli, nerezové oceli a hliníku

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

New customers for our products
-------------------------------------
Noví zákazníci pro náš produkt

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

laser cutting, sheet metal bending, sheet metal rolling, CNC machining (milling 4 & 5 axis, turning), welding of construction steel
řezání laserem, ohýbání plechů, zakružování plechů, CNC obrábění (frézování 4 a 5 osa otáčení), svařování konstrukčních ocelí

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Target Countries

  • not specified

Zástupce

Paní Edyta Wielgosz

Director/Ředitelka
Zpět na seznam