Investment Promotion and Business Development in Hungary./Podpora investic a rozvoje podnikání v Maďarsku.

The Hungarian Investment and Trade Agency (HITA) was established by the Government to promote the international business activities of small and medium-sized enterprises and to encourage foreign businesses to invest in Hungary.

HITA is also the head of the Hungarian consortium of the Enterprise Europe Network. This enterprise development network was set up by the European Commission with the aim of encouraging small and medium-sized enterprises’ business development efforts in the EU.
-------------------------------------
Maďarská agentura na podporu investic a obchodu (HITA) byla zřízena vládou na podporu mezinárodních podnikatelských aktivit malých a středních podniků a na podporu zahraničních firem, aby investovaly v Maďarsku.

HITA je také vedoucí maďarského konsorcia sítě Enterprise Europe Network. Tato podniková sít byla zřízena Evropskou komisí s cílem podpořit úsilí malých a středních podniků " v rozvoji podnikání v EU.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

International business development and investment promotion in Hungary./Mezinárodní rozvoj obchodu a podpora investic v Maďarsku.

Co nabízíme

Apart from its headquarters in Budapest, HITA has six regional subsidiaries. As part of its regional network, HITA also has one designated expert in each county as a point of contact for potential investors, for SMEs planning to export, and for local municipalities, industrial parks and clusters that wish to attract foreign investors.

HITA is in charge of leading and overseeing the activities of specialized foreign economy diplomats, working at 63 representative offices across 49 countries to strengthen foreign trade relations of Hungary.
-------------------------------------
Kromě svého ústředí v Budapešti má HITA šest regionálních poboček. V rámci své regionální sítě operuje v každém kraji také jeden určený odborník, který zároveň představuje kontaktní místo pro potenciální investory, malé a střední podniky, které plánují vyvážet a pro místní obce, průmyslové parky a klastry, které chtějí přilákat zahraniční investory.

HITA má na starosti vedení a dohled nad činností specializovaných zahraničních ekonomických diplomatů, kteří pracují v 63 zastupitelských úřadech v 49 zemích pro posílení zahraničně obchodních vztahů Maďarska.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Business in Hungary
Podnikání v Maďarsku

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Vyrobni dohoda
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Germany
 • Italy
 • Poland
 • Romania
 • Russian Federation
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia

Zástupce

Paní Gabriella Juhász

Consultant/Poradce
Zpět na seznam