Manufacturer of metal working fluids/Výrobce kovoobráběcích kapalin

ML LUBRICATION GMBH develops, manufactures and markets soluble and neat metalworking fluids. Its product range includes a large number of cooling lubricants, anticorrosive agents and other specialized products for cutting and non-cutting processing. ML LUBRICATION's customer base includes a wide range of lubricant, cutting tool and machine tool manufacturers and distributors. The most of these customers purchase metalworking fluids from ML LUBRICATION GMBH for resale under their own brand.
-------------------------------------
ML LUBRICATION GMBH vyvíjí, vyrábí a prodává rozpustné obráběcí kapaliny. Její sortiment zahrnuje velké množství chladících maziv, antikorozní prostředky a jiné specializované produkty pro řezání a jiné netříštivé obrábění. Zákaznická základna společnosti zahrnuje širokou škálu maziva, řezné nástroje a výrobce obráběcích strojů a distributory. Většina těchto zákazníků nakupovaje řezné kapaliny u ML LUBRICATION GMBH za účelem dalšího prodeje již pod svou vlastní značkou.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Private Label business/Private label podnikání

Co nabízíme

Water miscible and non water miscible cooling lubricants for cutting and non cutting processings of ferrous and non­ferrous materials.
- Special adjusted products that meet different requirements concerning materials, technologies and environment.
- Anticorrosive agents / Dewatering-Fluids / Cleaners
- Products to adjust the necessary regulation for cooling lubricants in use
- Additive-packages to produce cooling lubricants, anticorrosive agents and other metal treatment fluids
-------------------------------------
S vodou mísitelná i nemísitelná chladící maziva pro řezání a jiné obrábění železných a neželezných materiálů.
- Upravené speciální výrobky vyhovující specifickým požadavkům týkajících se materiálů, technologií a životního prostředí.
- Antikorozní prostředky / odvodňování kapaliny / čističe
- Výrobky pro nastavení potřebné regulace pro chladící maziva
- Doplňkové příměsi pro výrobu chladicích a mazacích kapalin, antikorozní prostředky a jiné kapaliny zpracování kovů

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Private Label, cooling lubricants, cutting processing, dewatering-fluids, anticorrosive agents
Private label, chladící maziva, řezné zpracování, odvodňovací kapaliny, antikorozní prostředky

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Pan Ray Weaver

Export Manager/Manažer pro export
Zpět na seznam