Investment company, the main specialization of mutual funds / Investiční společnost, hlavní specializace podílové fondy

CP INVEST provides services in the field of collective investement schemes. The basic offer is 12 mutual funds of CP INVEST held in CZK which are consider for wide range of clients. CP INVEST is also the exclusive worlwide distributor of the Funds EUR of Generali PPF Invest.
All services are designed for both natural and legal persons.
-------------------------------------
ČP INVEST poskytuje služby v oblasti kolektivního investování. Základní nabídku investorům tvoří 12 podílových fondů ČP INVEST vedených v CZK, které jsou projektovány pro široké spektrum klientů. ČP INVEST je zároveň celosvětově výhradním distributorem EUR fondů Generali PPF Invest.
Všechny služby jsou určeny pro fyzické i právnické osoby.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

nvesting is not just for white collar. The investor can be anyone - even you. Try it/ Investování není jenom pro kravaťáky. Investorem může být každý – i vy. Zkuste si to

Co nabízíme

Investors can choose from wide range of 25 CZK funds CP INVEST and 6 EUR funds Generali PPF Invest for which CP INVEST is exklusive distributor. They can also invest in ready-investment programs, both in the crown and euro version.
-------------------------------------
Investoři mohou volit z širokého spektra 25 korunových fondů ČP INVEST a 6 eurových fondů Generali PPF Invest, pro které je ČP INVEST výhradním distributorem. Rovněž mohou investovat do předpřipravených investičních programů, a to jak v korunové, tak v eurové variantě.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

mutual funds
podílové fondy

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Pan Ing. Libor Dobrý

Regional Director/Regionální ředitel

Zpět na seznam