Consulting for foreign markets, corporate financings and corporate subsidies/Poradenství pro zahraniční trhy, firemní financování a firemní dotace

Located in Ansfelden near Linz, Austria.
Business consulting for small companies: Consulting for foreign markets, corporate financings and corporate subsidies.
-------------------------------------
Nachází se v blízkosti Ansfelden Linz, Rakousko.
Obchodní poradenství pro malé firmy: Poradenství pro zahraniční trhy, firemní financování a firemní dotace.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Austrian Consulting Company/Rakouská poradenská firma

Co nabízíme

Help in foreign markets - for marketing the products and finding partners for cooperation.
Help in Austrian market - for marketing the products and finding partners for cooperation.
-------------------------------------
Pomoc na zahraničních trzích - pro marketing produktů a hledání partnerů pro spolupráci.
Pomoc na rakouském trhu - pro marketing produktů a hledání partnerů pro spolupráci.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Companies that are interested in partners in Austria.
Companies that are interested in Austrian market - also for establishing companies here.
-------------------------------------
Společnosti, které mají zájem o partnery v Rakousku.
Společnosti, které mají zájem o rakouský trh - i pro zakládání obchodních společností zde.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Consulting for foreign markets, corporate financings, corporate subsidies
Poradenství pro zahraniční trhy, firemní financování, firemní dotace

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Investice, financovani

Zástupce

Pan Peter Pollak


Zpět na seznam