Supply of VCI packaging materials, consultancy in corrosion protection/Dodávky VCI obalových materiálů, poradenství v protikorozní ochraně

Supply of anti-corrosion packaging materials ZERUST / Excor containing evaporating corrosion inhibitors (VCI), in the form of VCI films and their products VCI papers, capsules, VCI oils, anti-corrosion preparations Axxaclean.
The supply of VCI packaging materials ZERUST is completed by professional consultancy on temporary corrosion protection, including:
- Preparation of test pack
- Evaluation of trial consignment, its destination inspection (more than 60 countries)
-------------------------------------
Dodávky antikorozních obalových materiálů Zerust/Excor s obsahem vypařovacích ihnibitorů koroze (VCI), ve formě VCI fólií a výrobků z nich VCI papíry, kapsle, VCI oleje, odrezovací přípravky Axxaclean.
Součástí dodávek VCI obalových materiálů Zerust je odborné poradenství v oblasti dočasné protikorozní ochrany, zahrnující:
- přípravu zkušebního balení
-vyhodnocení zkušební zásilky, její inspekce v cílové destinaci (více než v 60 zemích světa)

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Anti-corrosion packages Zerust/Antikorozní obaly Zerust

Co nabízíme

VCI packages ZERUST produced under a license agreement with American partner NTIC. The scope of the license agreement is limited to the Czech and Slovak Republic.
Top quality materials with VW guarantee certificate, top technical support through laboratory facilities - 1 corrosion laboratory in Germany, 1 Laboratory in the U.S. Safe and reliable materials.
-------------------------------------
VCI obaly Zerust vyráběné na základě licenční smlouvy s americkým partnerem NTIC. Působnost omezená licenční smlouvou na území České a Slovenské republiky.
Prvotřídní kvalita materiálů ověřená např. certifikátem VW, bezkonkurenční technická podpora díky laboratornímu zázemí - 1 korozní laboratoř v SRN, 1 laboratoř v USA. Bezpečné a spolehlivé materiály.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for customers mainly in the field of metal processing who must solve corrosion problems both in exports and during storage (the automotive, electronics, energy, etc.). In addition we are looking for customers who need environmentally and gently remove corrosion (besides industries suitable for restorers, museums, etc.)
-------------------------------------
Hledáme zákazníky především z oblasti zpracování kovů, kteří řeší korozní problémy jednak při exportu, jednak při skladování (oblast automotive, elektronika, energetika apod.). Dále hledáme možné zákazníky, kteří potřebují ekologicky a šetrně odstranit korozi (vedle průmyslových oborů vhodné pro restaurátory, muzea apod.)

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Corrosion, VCI, VCI film, VCI paper
Koroze, VCI, VCI fólie, VCI papír

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Target Countries

  • Bulgaria
  • Czech Republic
  • Serbia
  • Slovakia

Zástupce

Paní Zdena Nešporová

Managing director/Jednatelka
Zpět na seznam