A system to manage maintenance-free urban bike stations/Systém pro správu bezúdržbových městských stanic na kola

Information systems. A system to manage maintenance-free urban bike stations and system for the management of electric bicycles stations. The charging of electric bicycles and mopeds. Management systems for solar energy. Electronic management systems. Data transmission and control of ITS systems. Database systems.
-------------------------------------
Informační systémy. Systém pro správu bezúdržbových městských stanic na kola včetně elektrických kol. Nabíjení elektrických kol a mopedů. Systémy řízení pro solární energii. Elektronické systémy řízení. Přenos dat a řízení systémů ITS. Databázové systémy.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

A system to manage maintenance-free urban bike stations/Systém pro správu bezúdržbových městských stanic na kola

Co nabízíme

Information systems, A system to manage maintenance-free urban bike stations and system for the management of electric bicycles stations. The charging of electric bicycles and mopeds. Management systems for solar energy. Electronic management systems and monitors electronic boards. Data transmission and control of ITS systems. Database systems.
-------------------------------------
Informační systémy, Systém pro správu bezúdržbových městských stanic na kola, včetně elektrických kol. Nabíjení elektrických kol a mopedů. Systémy řízení pro solární energii. Elektronické systémy řízení a monitory elektronické desky. Přenos dat a řízení systémů ITS. Databázové systémy.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for partners who have a similar arrangement for the exchange of experiences and cooperative partnership to build the next IT solutions across the EU. Look for opportunities to work in partnership with the execution of orders for systems similar to our offer, both computing and programming. We are looking for a permanent partner who will purchase from us an exclusive license for the delivery of our solutions into any country or countries.
-------------------------------------
Hledáme partnery, kteří mají podobné uspořádání pro výměnu zkušeností a kooperativní partnerství pro budování IT řešení v rámci celé EU. Možnost pracovat v partnerství s prováděním příkazů v systémech podobných naší nabídce, jak při práci na počítači, tak v programování.
Hledáme stálého partnera, který od nás nakoupí výhradní licenci pro poskytování našich řešení do všech zemí.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

A system to manage maintenance-free urban bike stations
- Systém pro správu bezúdržbové stanice městské kolo

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Licence
  • Investice, financovani

Target Countries

  • Portugal

Zástupce

Pan Właściciel Wacław Mac

Zpět na seznam