Business representation in engineering/Obchodní zastoupení ve strojírenství

Business representation in engineering, procurement and handling of production cooperation and other contracts and projects, consulting, in the German-speaking countries.
-------------------------------------
Obchodní zastoupení ve strojírenství, zprostředkování a vyřizování výrobní kooperace a dalších zakázek a projektů, poradenství, v německy mluvících zemích.

Počet zaměstnanců
 • 1-9

Business representation in engineering/Obchodní zastoupení ve strojírenství

Co nabízíme

Since 2009, we work as a business representation for Czech firms especially in the German-speaking countries. The current activities of mediation and settlement of contracts concern the areas of steel structures for water works and mechanical equipment for hydro power plants.
-------------------------------------
Od roku 2009 fungujeme jako obchodní zastoupení pro zejména České firmy na území německy mluvících zemí. Dosavadní činnosti zprostředkování a vyřizování zakázek jsou v oblastech ocelové konstrukce pro vodní díla a strojní zařízení pro vodní elektrárny.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are expanding our activities. We are looking for partners in the areas of production, who would like to succeed on German-speaking territories. Desirable production possibilities are cutting, welding, surface treatment, machining and more, to meet the requirements of the target customers of the chemical and food industry, energy, air and environmental technology. Manufacturers of plastic tanks are inquired too.
-------------------------------------
Rozšiřujeme své činnosti. Hledáme partnery z oblastí výroby, kteří se chtějí uplatnit na území německy mluvícím. Žádoucí výrobní možnosti jsou dělení materiálu, svařování, povrchové úpravy, obrábění a další, pro splnění požadavků cílových odběratelů z branží chemický a potravinářský průmysl, energetika, vzduchotechnika a technologie pro životní prostředí. I výrobce plastových nádrží.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

Production cooperation, steel construction, food, energy, air, chemicals, water works, environmental technology
Výrobní kooperace, ocelové konstrukce, potravinářství, energetika, vzduchotechnika, chemie, vodní díla, technologie pro životní prostředí

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace
 • Sluzby

Target Countries

 • Austria
 • Czech Republic
 • Germany
 • Luxembourg
 • Poland
 • Slovakia
 • Switzerland

Zástupce

Pan Ludwig Jakob

Zpět na seznam