Supporting companies in projects and cross companie cooperation

We initiate and support cooperation between companies.
We are the competence center for cross-company
collaboration.
Improvement of the competitiveness and innovative strength of Upper Austria‘s companies
Supporting particularly small & medium-sized enterprises (SMEs).
Inter-branch know-how transfer and innovation through cooperation are our claims.
-------------------------------------
Iniciujeme a podporujeme spolupráci mezi firmami. Jsme kompetenční centrum pro mezipodnikovou spolupráci.
Zlepšení konkurenceschopnosti a inovační síly hornorakouských společností.
Podpora zejména malých a středních podniků (MSP).
Mezioborový transfer know-how a inovace prostřednictvím spolupráce jsou našimi požadavky.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Cluster Cooperation Network / síť klastrové spolupráce

Co nabízíme

Cluster Network composed of more than 350 companies with a huge variety of branches.
Support in national and international projects as well as companionship in cross company cooperation.
Further education, custom-made, for company requirements.
---------------------------------------
Klastrová síť složená z více než 350 společností s obrovským množstvím poboček.
Podpora v národních i mezinárodních projektech, stejně jako společnost v mezipodnikové spolupráci.
Další vzdělávání, na zakázku, pro firemní požadavky.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Cluster, Cooperation, Projects, Support
klastr, spolupráce, projekty, podpora

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan MSc Manuel Brunner

Project Manager

Zpět na seznam