industrielle Oberflächenbehandlungen, nanotechnologische Beschichtungen / průmyslové povrchové úpravy, nanotechnologické krycí vrstvy

Unsere Aktivitäten durch Komplexität gekennzeichnet sind, ist es immer ein relevantes Verfahren, die wir maximale Ergebnisse gewährleistet werden kann.
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Technologien:
- Hochdruck-Wasser-Reinigung
- Manuelle Reinigung (Spezialchemikalien)
- Trockeneisreinigung
- Strahlreinigung
- Spezielle Verfahren, die in unserem Werk durchgeführt werden
-nanotechnologische Beschichtungen
Die Kombination dieser Verfahren wirtschaftlich wie möglich lösen wir jede Aufgabe. Beim Umgang mit Chemikalien bei der Auswahl eines Unternehmens lab Kollegen auch beteiligt sind, verwendet, wodurch die Arbeitssicherheit und Gesundheit, Umwelt-Compliance und schützen so die Geräte, Werkzeuge, überschüssige Exposition von Chemikalien.
-------------------------------------------
Naše činnost se vyznačuje komplexností, je to vždy relevantní postup, kterým můžeme zajistit maximální výsledky.
Pracujeme s různými technologiemi:
- Vysokotlaké čištění vodou
- ruční čištění (speciální chemikálie)
- suché čištění
- tryskové čištění
- zvláštní postupy, prováděné v našem podniku
- nanotechnologické krycí vrstvy
Kombinací těchto procesů, pokud je to možné ekonomicky, řešíme každý úkol. Při zacházení s chemikáliemi při výběru firem jsou zapojeni rovněž kolegé z laboratorních společností, čímž je chráněna pracovní bezpečnost a zdraví, dodržování předpisů životního prostředí a také přístroje, náčiní, nadměrné vystavení chemickým látkám.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

business partners, customers / obchodní partneři, zákazníci

Co nabízíme

Nanotechnological surface coatings:
Our solutions can be applied on any surfaces. Our products create water repellent and oil repellent attributions on the given surfaces.
On metalworking machines, they can prevent adhesion of emulsion materials.
We would like to find potential partners for distribution of our products or any interested and relevant companies which are looking for solutions for surface treatment.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan László Havasi

owner
Zpět na seznam