CNC technologies-cutting, bending, welding/CNC technologie - vysekávání, ohýbání, svařování

CNC technologies, production of metal sections by cold mouling. For this production we use modern CAD and CAM technologies. Our production consist of CNC cutting, punching, bending, spot welding, welding and assembly. In our fleet of machinery you can find modern CNC punching machines, Press Brakes, machines for dressing down, deposition and riveting. Welding is made by semiautomatic machines TIG, MIG, MAG and spot methodes. Our main customers are both multinational companies in the field of electronics, connection technology and medical equipment, and domestic large and small customers, requiring precise low-volume sub-assemblies in their final products.
-------------------------------------------------
CNC technologie, výroba kovových dílců tvářením za studena. Pro tuto výrobu je použito moderní technologie CAD a CAM. Hlavní výrobní operace spočívají ve stříhání, vysekávání a děrování různých tvarů, ohybu a následném zpracování bodováním, svářením pod ochrannou atmosférou, zatláčení spojovacích prvků a v montáži.
Strojní park obsahuje obsahuje CNC vysekávací a ohraňovací lisy poslední generace, dále stroje pro zatláčení, navařování, nýtování spojovacích prvků, svařování na poloautomatických strojích metodami MIG, TIG, MAG, bodové. Naši hlavní odběratelé jsou jak nadnárodní společnosti z oboru elektroniky, spojovací a medicínské techniky, tak domácí velcí i drobní odběratelé, vyžadující přesné malosériové podsestavy do svých finálních výrobků.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Cold moulding of metal / Tváření kovů za studena

Co nabízíme

1. Cutting, punching and bending on modern CNC machines. 2. Spot welding and welding using MIG, MAG and TIG methods. 3. Production of metal units according to customer's documentation. 4. Construction preparation using SOLID WORKS and JETCAM. 5. Custom manufacturing for construction industry, gastronomy, healthcare and households including graphic design and assembly. We manufacture our products in a short time scale while ensuring high accuracy.
-----------------------------------
1. Stříhání, ohýbání, vysekávání tvarů na moderních CNC strojích, 2. Bodování a svařování plechů, metodou MIG, MAG a TIG, 3. Výrobu kovových sestav dle zákazníkem dodané dokumentace, 4. Konstrukční přípravu, která spočívá na software SOLID WORKS a JETCAM, 5. Zakázková výroba pro stavebnictví, gastronomii, zdravotnictví a domácností včetně grafického návrhu a montáže. Práce provádíme na moderních CNC strojích v krátkém časovém termínu a ve vysoké přesnosti.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for long term cooperation in a field of metalworking and other services. We are ready to offer our free production capacity as well as our long standing experience and precise work.
-----------------------------------
Hledáme zákazníka, kterému nabídneme volné výrobní kapacity. Máme zájem o dlouhodobou spolupráci v oblasti kovovýroby a ostatních služeb. Rádi zákazníkům nabídneme dlouholeté zkušenosti a precizní práci.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

CNC, Cutting, bending, punching
CNC, vysekávání, ohýbání, svařování

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby

Zástupce

Pan Ing. Vojtěch Dostálek

Production technician/technik výroby
Zpět na seznam