Architectural, urban studies/ Architektonické, urbanistické studie

Project activities in capital construction, investment preparation for civil construction, engineering activities in capital construction, civil engineering and static expertise, Facility management.
-------------------------------------
Projektová činnost v investiční výstavbě v oboru občasných, průmyslových a inženýrských staveb, např. obytné domy, obchodní a nákupní střediska, sklady a skladové prostory, výrobní haly.
Investiční příprava pro občanské stavby, inženýrská činnost v investiční výstavbě, stavebně technické a statické expertizy. Správa majetku (Facility management). Dodávky staveb - pasporty staveb a provozní audit.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Project activities in capital construction in the field of occasional, industrial and civil buildings/Projektová činnost v investiční výstavbě v oboru občasných, průmyslových a inženýrských staveb.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Foreign investors, developers, Czech and foreign companies supplying technological / industrial capital equipment or parts, international design and engineering firm with a focus on Czech and Slovak market.
-------------------------------------
Zahraniční investory, developerské společnosti, české a zahraniční společnosti dodávající technologické/průmyslové investiční celky nebo části, zahraniční projektové a inženýrské firmy se zájmem o český a slovenský trh.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

architecture, design, building supplies, supervision, facility management
architektura, urbanismus, projekty, TDI, BOZP, dodávky staveb, Facility management

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Vladimír Svoboda

Director/ředitel
Zpět na seznam