personální agentura - svářeči (železo, hliník, ocel), lakýrníci, strojní zámečníci, elektrikáři atd. / Personnel agency

Temporary personnel hire in sector machinery, leasing of personnel
Personnel Agency - welders (iron, aluminum, steel), painters, mechanical fitters, electricians etc.
----------------------------------------
Dočasný pronájem zaměstnanců především v oboru strojírenství, personální leasing
personální agentura - svářeči (železo, hliník, ocel), lakýrníci, strojní zámečníci, elektrikáři atd.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

professional partner worldwide staffing/DELA Company s.r.o. Váš profesionální partner ve světě personálního zabezpečení

Co nabízíme

The company focuses on the employment of individuals (employee) in order to purse their work to users in pursuant to paragraph 14, 1 point B and paragraph 66 of Law No. 435/2004 Coll. (the employment agency) in the field of special engineering activities: welding ferrous metals, alloy steel and steel. Molding and casting of metals and alloys.
Of course there is also staffing locksmith and support professional. At present we have cca 150 employees and an adequate database of suitable candidates from the Czech Republic and the Slovak Republic.
----------------------------------------
Naše společnost nabízí zajištění dočasného propůjčení zaměstnanců, a to zejména v oboru strojírenství. Konkrétně se jedná zejména o profesi svářeč (hliník, železo, ocel). Samozřejmostí je rovněž personální zajištění běžných zámečnických a podpůrných profesí. V současnosti disponujeme cca 150 zaměstnanci v pracovním poměru a dostatečnou databází vhodných uchazečů především z České republiky a Slovenské republiky.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We're looking for engeneering partners./We are looking for new customers
----------------------------------------
Hledáme nové zákazníky. Poptáváme především partnery z oboru strojírenství. Za prvořadý cíl považujeme zajištění vysoké flexibility a pružnosti pracovních sil dle potřeb obchodního partnera, přičemž vždy respektujeme společnou odpovědnost agentury práce a našeho partnera za rovné zacházení dočasně přidělených zaměstnanců a srovnatelných zaměstnanců uživatele v oblasti pracovních a mzdových podmínek zajišťovanou rámcovou dohodou o dočasném přidělení zaměstnanců.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

personal agency, personnel leasing, welder, sheet leveller, electrician, stainless steel, aluminium
personální agentura, personální leasing, svářeč, strojní zámečník, elektrikář, ocel, hliník

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Austria
  • Czech Republic
  • Germany
  • Norway
  • Sweden
  • Switzerland

Zástupce

Pan Ing. Jakub Šmíd

komunikační partner
Zpět na seznam