Innovative 3D solutions, ERP, BI, IT Services, IT solutions, Documentum handling/Inovativní 3D řešení, ERP, BI, IT služby, IT řešení

Application development, introduction of corporate governance systems, executive IT systems, integration of different applications, system integration, network development, IT operation and IT security solutions. During the last years HUMANsoft Ltd. has worked on significant IT projects – which were realized with EU support - as prime contractor in the field of e-governance and healthcare.
----------------------------------------------
Vývoj aplikací, zavádění systémů správy a řízení, výkonné IT systémy, integrací různých aplikací, systémové integrace, rozvoje sítí, IT provoz a IT bezpečnostních řešení. V posledních letech HUMANsoft sro pracoval na významných IT projektech, které byly realizovány - s podporou EU - jako hlavní dodavatel v oblasti e-správy a zdravotnictví.

Počet zaměstnanců
 • 50-249

Innovative 3D solutions, ERP systems, BI, IT Services and Solutions/Inovativní 3D řešení, ERP systémy, BI, IT služby a řešení

Co nabízíme

IT Consultancy & ERP/CRM solutions
Introduction of Microsoft Dynamics AX integrated corporate governance system.
SziMe3D – 3D technological innovation
Among the products developed under the aegis of the Project SziMe3D, 3DAR enhances the 3D digital preservation methods of national historic monuments and artifacts.
HUMANsoft Ltd. established its Research and Development Department within the enterprise in 2005, with the aim not only to sell high-quality products and services, but also to contribute significantly to the economic goals and market position of HUMANsoft Ltd.
---------------------------------------
Poradenství v oblasti IT a ERP / CRM řešení
Zavedení Microsoft Dynamics AX integrovaného systému řízení. SziMe3D - 3D technologické inovace. Mezi produkty vyvinutými pod záštitou projektu SziMe3D, 3DAR zlepšuje 3D digitální metody konzervování národních historických památek a artefaktů.
Činnost VaV. HUMANsoft sro byla založena v roce 2005 s cílem nejen prodávat kvalitní produkty a služby, ale také významně přispívat k hospodářským cílům a postavení společnosti na trhu.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- ERP Partners and Business Development companies
- Companies from Agriculture sector
----------------------------------------
- ERP partneři a společnosti pro rozvoj podnikání
- Firmy z odvětví zemědělství

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ne

Keywords

3D, service, ERP, AX, Dynamics, solution, IT, BI, EU, Document
3D, servis, ERP, AX, dynamika, řešení, IT, BI, EU, dokument

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence
 • Sluzby

Target Countries

 • Albania
 • Austria
 • Belgium
 • Bosnia and Herzegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czech Republic
 • Germany
 • Moldova, Republic of
 • Poland
 • Romania
 • Serbia
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Turkey
 • Ukraine

Zástupce

Pan Zoltán Stark

International Business Development Business Unit Director/Ředitel pro mezinárodní obchod

Zpět na seznam