Manufacturing and sale of phisycal security products and devices / Výroba a prodej bezpečnostních produktů a zařízení

The products of the company are 100% made in Hungary. The production takes place in Pécs (South-West Hungary) with high-tech technology. The products meet all the requirements of the European Quality standards (EN 1143-1, EN14450). The safety products are all certificated by Mabisz (Association of Hungarian Insurance Companies). VdS-certificate for the products is in progress. The company is active in sheet metal processing, has alraeady experience in subcontracting, as supplier of international companies.
-----------------------------------------
Produkty naší společnosti jsou za 100% vyrobeny v Maďarsku. Výroba probíhá v Pécsi (jihozápadní Maďarsko), s využitím nejnovějších high-tech technologií. Naše produkty splňují veškeré požadavky evropských norem kvality (EN 1143-1, EN14450). Všechny bezpečnostní produkty jsou certifikovány Mabisz (Asociací maďarských pojišťoven). VdS certifikát je v jednání.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Manufacturing and sale of phisycal security products and devices / Výroba a prodej bezpečnostních produktů a zařízení

Co nabízíme

The Hungarian manufacturer company Strauss Metal Ltd’s current products / services/ activities are: • electronically controlled devices (fuel vendors, Timebox), • devices and equipments for banktech sector, • safes, vaults, wall safes, furniture safes, • money and value storage devices, cash drawers, cash boxes, • data storage cabinets, fireproof cabinets, • keyboxes (20-600 pcs. capacity), • gun storage cabinets, • document cabinets and other metal cabinets, • fuel station automats, client control systems.
Main advantages: • well educated developer engineers, • up-to-date machine park, • flexibility.
The company is member of South Transdanubian Engineering Cluster.
----------------------------------------------
Maďarský výrobce Strauss Metal Ltd a jeho současné produkty a služby: • elektronicky řízená zařízení (prodejce paliv, Timebox), • přístroje a zařízení pro bankovní sektor, • trezory, stěnové trezory, nábytkové trezory, • zařízení pro ukládání peněž a jiných ceností, pokladní zásuvky a boxy, • skříně pro ukládání dat a ohnivzdorné skříně, • boxy na klíče (kapacita 20-600ks), • skříně pro skladování zbraní, • skříně na dokumenty a jiné ocelové boxy, • automaty na čerpacích stanicích, klientské kontrolní systémy.
Hlavní výhody: • dobře vyškolení inženýři, • nejnovější stroje a technologie, • flexibilita

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Strauss Metal Ltd. is searching for cooperation with companies in the field of production and trade.
Description of the type and objective of the cooperation
1. To find a reseller for our products. 2. To establish technological development cooperation with other similar profile companies. 3. To establish production cooperation with similar profile companies.
4. We offer our free sheet metal processing capacities for subcontracting.
Trans-national experience of the sought partner is not required.
----------------------------------------------
Strauss Metal Ltd. hledá pro případnou spolupráci podniky v oblasti výroby a obchodu.
Druh a náplň spolupráce: 1. najít distributora našich produktů. 2. vytvořit kooperaci v oblasti technologického vývoje se společností s podobnou profilací. 3. Vytvořit výrobní spolupráci se společností s podobnou profilací.
Mezinárodní zkušenosti nejsou u hledaného partnera nutnou podmínkou.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

safes, data storage cabinets, electronically controlled devices, subcontracting
trezory, skříně pro ukládání dat a ohnivzdorné skříně, elektronicky řízená zařízení

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Vyrobni dohoda
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan Andras Polgar

Sales Manager
Zpět na seznam