Wireless sensor networks / Bezdrátové senzorové sítě

Unicomp Ltd develops and manufactures wireless sensor networks and related applications. Their great experience in development and manufacturing enabled the establishment of highly flexible manufacturing processes. The firm is ready to develop small-scale solutions, including unique ones; and is experienced in the implementation of R & D projects that are funded by the EU.
-------------------------------------------
UniComp Ltd vyvíjí a produkuje bezdrátové senzorové sítě a související příslušenství. Naše rozsáhlé zkušenosti v oblasti vývoje a výroby nám umožnily dosáhnout velmi pružného výrobního procesu. Společnost je připravena navrhnout vhodné řešení, včetně unikátních. Máme také zkušenosti s implementací R & D projektů financovaných Evropskou Unií.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Wireless sensor networks and related applications / Bezdrátová senzorová technologie a související aplikace

Co nabízíme

The Unicomp Inc's proprietary products include wireless sensor network devices (UCMote product family), which were developed to support higher education and research and development activities. The company's proprietary wireless data acquisition system (AgroSense) measures environmental parameters that are stored on a server, thus enabling later processing of data. Another market leader development is a sensor-net based wireless solution which is capable of continuous monitoring of the parameters of grains accumulated in flat storages (GrainPatrol).
--------------------------------------------------
Mezi produkty patentované společností UniComp Inc patří bezdrátové senzorové sítě (produktová řada UCMote), které byly vyvinuty na podporu vyššího vzdělávání a výzkumných činností. Společnost vlastní také patentovaný bezdrátový systém pro sběr dat (AgroSense), který měří data o životním prostředí. Tyto data jsou dále ukládány na serveru, což umožňuje jejich pozdější zpracování.
Lídry na trhu jsme také v oblasti senzorových bezdrátových sítí, které umožňují nepřetržité monitorování uskladněných obilných zásob (GrainPatrol).

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Looking for business partners, who are primarily interested in operation of monitoring, process control, warning and intervention systems, of industrial, agricultural, and energy and utility service areas where the wireless sensor network can be a beneficial solution and/or can deliver cost savings.
--------------------------------------------------
Hledáme obchodní partnery, kteří mají zájem spravování monitorovacích, kontrolních, výstražných a zásahových systémů. Naše bezdrátová technologie přinese úsporu nákladů v odvětvích jako např. zemědělství, průmysl nebo energetika.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Wireless sensor networks
Bezdrátové senzorové sítě

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)

Zástupce

Pan András Pintér

WSN Product Manager
Zpět na seznam