University, education / Vysoká škola, vzdělávání

Private university based in Prague, Brno, Ostrava and Bratislava. The largest provider of MBA program in the country. We offer a full portfolio of higher education programs: undergraduate and postgraduate studies.
-------------------------------------
Soukromá vysoká škola působící v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě. Největší poskytovatel MBA studia v ČR. Nabízíme celé portfolio vysokoškolských programů: bakalářské, magisterské a postgraduální studia.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

BIBS - high school, specializing in strategic management MBA program, Bc, MSc and LLM./BIBS - vysoká škola, specializace na strategické řízení MBA studia, Bc., MSc a LLM.

Co nabízíme

BIBS-College is traditionally one of the biggest providers of MBA Senior Executive in the Czech Republic and Slovakia. University programs of undergraduate and master's specializations are: economics, management and law. Teaching is a form of blended learning with maximum focus on practice!
-------------------------------------
BIBS -vysoká škola je tradičně jedním z největších poskytovatelův MBA Senior Executive v ČR a SR. VŠ programy bakalářské a navazující magisterské jsou ve specializacích: ekonomika, management a právo. Výuka je formou kombinovaného studia s maximálním zaměřením na praxi!

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

HR managers, owners of medium and large companies - SME.
-------------------------------------
HR manažery, majitelé středních a větších firem - SME.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

education, MBA senior executive
vzdělání, MBA senior executive

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Sluzby

Target Countries

  • Czech Republic

Zástupce

Paní ing. Magdalena Langerová

ředitelka obchodu a marketingu
Zpět na seznam