Tertiary-level education, research and development / Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Faculty of Civil Engineering is the largest faculty, BUT with the highest number of students. It is a modern higher educational institution that seeks to upgrade the number of study subjects, composition and content objects. Students get the latest theoretical and practical knowledge that can be applied in practice. Emphasis is put on broadcast students abroad, especially to European countries. It is possible to study in an accredited bachelor's, master's and doctoral degree programs. Faculty of Civil Engineering also offers courses for lifelong learning and contributes significantly to the scientific-research activities.
-------------------------------------
Fakulta stavební je v současnosti největší fakultou VUT v Brně s nejvyšším počtem studentů. Jedná se o moderní vysokoškolskou vzdělávací instituci, která usiluje o inovaci počtu studijních oborů, skladby a obsahu předmětů. Studenti tak získávají nejnovější teoretické i praktické poznatky, které mohou aplikovat v praxi. Důraz je kladen i na vysílání studentů do zahraničí, zejména do evropských zemí. Studovat je možno v akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech. Fakulta stavební nabízí také kurzy celoživotního vzdělávání a významně se podílí na vědecko-výzkumné činnosti.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Research and expert services / Výzkum a expertní činnost

Co nabízíme

Solving problems of applied research, development and expertise in a wide range of construction in cooperation with the Faculty of Civil Engineering BUT and regional research center AdMaS aimed at advanced materials, design and technology.
-------------------------------------
Řešení problematiky aplikovaného výzkumu, vývoje a expertní činnost v široké škále stavebnictví ve spolupráci s Fakultou stavební VUT v Brně a výzkumným regionálním Centrem AdMaS zaměřeným na pokročilé materiály, konstrukce a technologie.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

university, research, development, advanced materials
univerzita, výzkum, vývoj, pokročilé materiály

Hledaná spolupráce

  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan doc. Ing. Jiří Hirš, CSc.

vice-dean / proděkan
Zpět na seznam