Production of refractory materials/ Výroba žáruvzdorných materiálů

Production of refractory materials for metallurgy, glass and alumina industry, ceramics, stove-building etc., production of steel and wood moulds.
P-D Refractories CZ a.s. is one of the biggest producers and suppliers of refractory products and raw materials. We produce and supply complete or partial linings of the thermal aggregates, especially for coke ovens, blast furnaces, glass furnaces, electrolyzers for the primary production of alumina and others.
-------------------------------------
Výroba žáruvzdorných materiálů pro metalurgii, sklářský a hliníkárenský průmysl, keramiku, kamnářství a pod., výroba ocelových a dřevěných forem.
P-D Refractories CZ a.s. je jedním z největších výrobců a dodavatelů žárovzdorných výrobků a surovin. Společnost vyrábí a dodává materiál pro kompletní i částečné vyzdívky pro tepelná zařízení, především pro koksové pece, vysoké pece, sklářské pece, elektrolyzéry primární výroby hliníku a další.

Počet zaměstnanců
  • více než 250

Refractory building materials / Žárovzdorné stavební materiály

Co nabízíme

- Broad assortiment of refractory materials – fireclay and silica bricks and mortars, chimney pipes etc.
- Long term experiences in costruction, programming and production of mechanical pressing and hand wood forms for ceramic materials.
- Metal forms and hand wood, construction, programming and metal-working
- Forms are for pressing dinas and fireclay stones
- Long term experiences and knowledge in the field of forms production, flexible delivery time, CNC machining etc.
-------------------------------------
- Široký sortiment žárovzdorných materiálů – šamotových a dinasových kamenů a malt, komínové keramické vložky atd.
- Formy kovové a ruční dřevěné, konstrukci, programování a všeobecně kovoobrábění
- Formy jsou určeny pro lisování dinasových a šamotových kamenů
- Dlouhodobé zkušenosti a znalosti v oboru výroby forem pro keramické materiály, flexibilní dodací termíny dle potřeby, CNC obrábění, drátořez atd.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

Wood palettes(EURO), package materials (packaging films), print technigue, heating oil, carton for package
-------------------------------------
Dřevěné palety (EURO), balící materiály (fólie), tiskařskou techniku, topný mazut,
balící kartony

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Firecley bricks, silica bricks, moulds, metalworking, refractories
Šamot, dinas, formy, kovoobrábění, žáruvzdorniny

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V

Zástupce

Pan Ing. Stanislav Dvořák

Sales director/Obchodní ředitel
Zpět na seznam