Environment, geology / Životní prostředí

GEOtest, a.s. is one of the largest and most important Czech firms dealing with protection of the environment through geology and environmental remediation, as well as in geotechnical and hydrogeological research. The company has 40 years of experience in these fields and an established, experienced team of expert, many with practical international experience.
-------------------------------------
Dnešní GEOtest, a.s. je komplexní společnost, která poskytuje široké spektrum služeb (od konzultačních po dodavatelské) v ekologických oborech, inženýrské geologii, geotechnice a hydrogeologii. Poskytované služby jsou vždy přizpůsobované na míru potřeb našich zákazníků.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Environment, geology / Životní prostředí

Co nabízíme

- Protection and remediation of groundwater and rock environment, disposal of old ecological loads
- Environmental impact assessment (EIA)
- Risk assessments
- Ecological audits
- Environmental Management System (EMS)
- Waste management, landfills, cleaner production
- Water analysis (groundwater, surface water, contaminated water), Soil analysis and Waste analysis
- Hydrogeology, hydroecological maps
- Engineering geology and geotechnics
- Soil-mechanic and geotechnical tests
- Geophysical survey, Geodetic survey
- Expert activities
- Financial engineering services
-------------------------------------
- Ochrana a sanace podzemních vod a horninového prostředí
- Likvidace starých ekologických zátěží
- Hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA)
- Havarijní plány při nakládání se závadnými látkami
- Analýzy rizik
- Zpracování Plánů odpadového hospodářství původců
- Ekologické audity
- Systémy managementu (EMS, QMS, OHSAS, ...)
- Odpadové hospodářství, skládky, čistší produkce atd.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Životní prostředí, geologie, hydrogeologie
Environment, geology

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Technicka spoluprace
  • Spoluprace ve V&V
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Martin Teyschl

Trade director / Obchodní ředitel
Zpět na seznam