Engineering production/Strojírenská výroba.

Production, trade and services not specified in Annexes 1-3 Trade Act.
Road transport - domestic freight operated vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tons including - operated international freight vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tons including.
-------------------------------------
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně.

Počet zaměstnanců
  • 10-49

Engineering - Thermal processing of metal /Strojírenská výroba - tepelné zpracování kovů

Co nabízíme

We offer thermal processing of metal -especially annealing, quenching, tempering, hardening, nitro-carburizing, nitriding and surface hardening wrought, cast, structural and tool steels, cast iron and non-ferrous metals in a wide range of technological processes
- Work on contract
- Fully automated furnace with controlled protective atmosphere
- Workplace salt baths
- A set of air furnaces
- High and medium frequency generators
- Straightening using spindle and hydraulic presses
- Hand or machine blasting.
-------------------------------------
Nabízíme tepelné zpracování kovů, zejména žíhání, kalení, popouštění, cementaci, nitro-cementaci, nitridaci a povrchové kalení tvářených, litých, konstrukčních a nástrojových ocelí, litiny i barevných kovů v širokém záběru technologických postupů
- práce na zakázku
- plně automatizované pece s řízenou ochrannou atmosférou,
- pracoviště solných lázní
- soubor vzduchových pecí
- vysoko a středofrekvenční generátory
- rovnání pomocí vřetenových a hydraulických lisů
- ruční nebo strojní tryskání.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We offer our services, cooperation partner
-------------------------------------
Nabízíme naše služby, kooperačního partnera

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ne

Keywords

Hardening, tempering, annealing, carburizing, nitro-carburizing, nitriding, processing, induction surface hardening
Kalení, popouštění, žíhání, cementace, nitro-cementace, nitridace, zušlechtění, indukční povrchové kalení

Hledaná spolupráce

  • Sluzby

Target Countries

  • Austria
  • Czech Republic
  • Germany
  • Poland
  • Slovakia

Zástupce

Pan Vlastimil Kolář

Sales director/Obchodní ředitel
Zpět na seznam