Executive search, interim management, outsourcing HR

We are experts in recruitment consultancy. We have years of experience in selecting suitable candidates for managerial positions, with outsoucingem recruitment specialists. We interim managers, such as managerial positions in HR, finance, and IT. We are not afraid unique projects, prepare systems motivation, evaluation, or education.
-------------------------------------
Jsme odborníky na personální poradenství. Máme dlouholeté zkušenosti s výběrem vhodných kandidátů do manažerských pozic, i s outsourcingem náboru specialistů. Nabízíme interim manažery, například do řídících pozic v HR, financích, nebo IT.
Nebojíme se unikátních projektů, připravujeme systémy motivace, hodnocení, nebo vzdělávání.

Počet zaměstnanců
  • 1-9

Counseling/ Poradenství

Co nabízíme

executive search, recruitment, outsourcing HR, interim management

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

executive search, recruitment, outsourcing HR, interim management
executive search, recruitment, outsourcing HR, interim management

Hledaná spolupráce

  • Subdodavatelske sluzby
  • Sluzby

Zástupce

Pan Ing. Ján Dolejš

CEO/jednatel
Zpět na seznam