Companies operating funding/provozní financování firem

Financing of small and medium sized enterprises, receivables management, debt collection.
-------------------------------------
Financujeme malé a střední firmy, zajišťujeme správu a inkaso pohledávek.

Počet zaměstnanců
 • 10-49

Operational funding and debt collection/Provozní financování a inkaso

Co nabízíme

We provide financing for SMEs. Our clients are transport, construction companies, wholesalers and others.

Main advantages: Speed, Finance within 24 hours, Security for your business, We will not examine as a bank, Complete service.
Belong to the Bibby Financial Services, the largest independent factoring companies of Great Britain with global reach, owned by Bibby Line Group Ltd
-------------------------------------
Zajistíme financování malých a středních firem. Našimi klienty jsou autodopravci, stavební firmy, velkoobchody a další.
Hlavní výhody: rychlost, finance do 24 hodin, jistota pro Vaše podnikání, nebudeme Vás zkoumat jako banka, kompletní servis.
Náležíme k Bibby Financial Services, největší nezávislé factoringové společnosti Velké Británie s globální působností, vlastněné Bibby Line Group Ltd

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

We are looking for transporters, wholesalers, construction companies, engineering firms and other businesses that need to finance the operation.
Finance the newly established company, as well as exporting company. We have 46 international branches on 4 continents.
-------------------------------------
Hledáme autodopravce, velkoobchody, stavební firmy, strojírenské firmy a další firmy, které potřebují financovat provoz.
Financujeme nově založené společnosti, stejně tak exportující firmy. Máme 46 mezinárodních poboček na 4 kontinentech.

Already engaged in Trans-National Co-operation?

 • Ano

Keywords

factoring, financial services, export, cash flow.
faktoring, finanční servis, export, financování.

Hledaná spolupráce

 • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
 • Subdodavatelske sluzby
 • Vyrobni dohoda
 • Technicka spoluprace
 • Spoluprace ve V&V
 • Licence
 • Investice, financovani
 • Sluzby

Target Countries

 • Australia
 • Canada
 • China
 • Czech Republic
 • France
 • Germany
 • Hong Kong
 • India
 • Ireland
 • New Zealand
 • Poland
 • Slovakia
 • United Kingdom
 • United States

Zástupce

Pan Ing. Luboš Merta

Business Development Executive
Zpět na seznam