Manufacturing in chemical, petrochemical, heat and energy industry / Výroba pro chemický, petrochemický, teplárenský, energetický průmysl

PENTAR a.s. is machinery company focused on manufacturing of high-capacity steel storage tanks, pressure vessels, pressure equipments, heat exchangers and steel structures for chemical, petrochemical, heat, energy and other branches of processing industry.
-------------------------------------
PENTAR a.s. je strojírenská společnost zaměřená na výrobu velkokapacitních zásobníků, tlakových nádob, tlakových zařízení, tepelných výměníků a ocelových konstrukcí pro chemický, petrochemický, teplárenský, energetický a další odvětví zpracovatelského průmyslu.

Počet zaměstnanců
  • 50-249

Manufacturing of high-capacity steel storage tanks, pressure vessels and equipments / Výroba velkokapacitních ocelových zásobníků, tlakových nádob a zařízení

Co nabízíme

Supplies of technological equipments for chemical, petrochemical, heat, energy and food industry. Production program is focused on manufacturing and assembly of high-capacity steel storage tanks, steel structures, tube heat-exchangers, columns, coolers, heaters, pressure vessels, pressure equipments and vessels with internal rubberizing
-------------------------------------
Dodávky technologických zařízení pro chemický, petrochemický, teplárenský, energetický a potravinářský průmysl. Výrobní program je zaměřen na výrobu a montáž velkokapacitních ocelových zásobníků, ocelových konstrukcí, trubkových výměníků, kolon, chladičů, ohřívačů, tlakových nádob, tlakových zařízení a nádob s vnitřním opryžováním.

Co poptáváme/Jakého partnera hledáme

- customers in industries where are used pressure vessels and equipments, storage tanks. This is mainly for customers from the chemical, heat and energy industries
- engineering supplies companies that buy tube heat-exchangers, pressure vessels for their projects. Alternatively, companies looking for subcontractors of these equipments
- end-users of these equipments who are interested in exchange and reparation of pressure equipments
-------------------------------------
- zákazníky z odvětví průmyslu, kde jsou používány tlakové nádoby a zařízení, skladovací nádrže. Jedná se především o zákazníky z chemického, teplárenského a energetického průmyslu.
- inženýrsko-dodavatelské firmy, které nakupují trubkové výměníky a tlaková zařízení do svých projektů. Případně firmy, které hledají subdodavatele těchto zařízení.
- koncové uživatele těchto zařízení, kteří mají zájem o výměnu a opravy tlakových zařízení

Already engaged in Trans-National Co-operation?

  • Ano

Keywords

Tube heat-exchangers, Pressure vessels, Storage tanks, Petrochemical, Manufacturer, Steel structures
Trubkové výměníky, Tlakové nádoby, Skladovací zásobníky, Petrochemický, Výrobce, Ocelové konstrukce

Hledaná spolupráce

  • Obchodni zprostredkovatel (zastupce, distributor)
  • Subdodavatelske sluzby
  • Vyrobni dohoda
  • Technicka spoluprace

Zástupce

Pan Ing. Libor Přibyl

Key Account Manager

Zpět na seznam